26 січня 2017 року

18:45:12 26.01.2017 Назад

ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

25 січня 2017 року директор ДУ ІЕПСР НАН України академік НААН України д.е.н., проф. М.А. Хвесик взяв участь у засіданні Президії Національної академії аграрних наук України, де було заслухано та обговорено доповідь директора Інституту водних проблем і меліорації НААН України академіка НААН України М.І. Ромащенка «Про завдання формування наукових засад водної безпеки України в умовах змін клімату».

За результатами заслуховування та обговорення доповіді Президією Національної академії аграрних наук України та учасниками засідання було відзначено, що формування водної безпеки України має стати одним з пріоритетних напрямів державної політики України і важливою складовою її сталого розвитку. Враховуючи наукову, екологічну, економічну та соціальну значущість розв’язання проблеми водної безпеки як важливої умови сталого розвитку України, за результатами засідання прийнято рішення розробити проекти Стратегії розвитку зрошення та дренажу в Україні та Водної стратегії України на період до 2030 року.

Враховуючи наявність багаторічного досвіду виконання наукових досліджень і вагомих напрацювань з проблематики комплексного використання природних ресурсів та економічних проблем водокористування, до розробки вищезазначених стратегічних документів запропоновано залучити Державну установу «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».