3 лютого 2017 року

14:47:14 03.02.2017 Назад

ЛІСОВІ ІНДЕКСИ: ДОСВІД ТА ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ

Лісові ресурси відіграють надзвичайно важливу роль як у підтримці цілісності екологічних систем, так і забезпеченні існування кожної людини. Однак, поточні тенденції використання, охорони, захисту та відтворення ресурсів ставлять під загрозу майбутнє, зокрема лісового господарства України. Про що йде мова ? До переліку небезпечних явищ і процесів можна зарахувати масову вирубку лісів, їх неощадне використання, високу частоту виникнення лісових пожеж, несприятливий вплив процесів потепління та ін. За цих умов необхідним є пошук ефективних шляхів та інструментів поліпшення ситуації.

Одними з таких можуть бути засоби фінансового характеру, до числа яких можливо зарахувати інвестиції у лісові ресурси та похідні з цим явища. В цілому, як було зазначено у Посланні ООН з нагоди Міжнародного дня лісів у 2016 р., «інвестиції у ліси – це страхування для нашої планети». Подібна думка буде актуальна і з нагоди проведення Дня лісу у 2017 р., коли мова йтиме про ліси та енергію. Крім того, інвестиції грають важливу роль під час обґрунтування механізмів фінансування сталого використання лісових ресурсів і ефективної реалізації положень Цілей сталого розвитку.

Аналіз іноземного досвіду інвестицій у лісовій сфері показує, що існують інтегральні величини, що формують базове уявлення про особливості інвестиційних операцій – лісові індекси. Якщо ми подивимося на діяльність бірж, то досить звичайним видається явище, коли працюють лісові індекси, орієнтуючись на TheS&PGlobalTimber & ForestryIndex, що включає до свого складу індикатори 25 публічних бірж, орієнтованих на інвестиційні операції з деревиною та лісом. Іншим прикладом є “країнові” індекси, що “прив’язуються” до конкретних країн.

The S&P Global Timber & Forestry Index. Орієнтується на індекс Standard & Poors. Почав діяльність у 2008 р. До складу Тоp Holdings належать такі компанії: West Fraser Timber Co.Ltd (8,04 %), Rayonier Inc (7,37), Weyerhaeuser Co (7,34), Potlatch Corp (5,43). Оцінка динаміки індексу показує, що є варіативне зростання.

Зазначимо, що протягом 2006–2016 рр. динаміка як загальних індексів, так і лісового є значною мірою подібна (рис. 1). До світової кризи показники були стабільними, а після 2008 криві стрімко йдуть вниз. Після проходження кризового періоду, починаючи з 2009 р., індекси визначаються зростанням аж до початку 2017 р.

Рис.1.  Динаміка зміни біржових індексів протягом 2000-2016 рр. (2006 р. – 1,00, для Global Timber & Forestry Index – 2008). Джерело: http://www.google.com/finance/; http://finance.yahoo.com


Щодо індексів країн, то на постійній основі публікуються лише два індекси прибутковості інвестицій у лісові угіддя: Індекс лісових угідь Національної ради фідуціаріїв інвестицій у нерухомість (National Council of Real Estate Investment Fiduciaries Timberland Index, NCREIF) США і Щорічний індекс лісового господарства Сполученого Королівства Банку даних про інвестиційну власність (Investment Property Databank (IPD) UK Annual Forestry Index). Зазначені індекси розраховуються на основі вибірки інформації, що надається приватним сектором. Індекс Сполученого Королівства репрезентатує в основному плантації хвойних порід, перш за все ялини ситхінської, на основній частині території Сполученого Королівства, а індекс США – хвойних лісів у деяких регіонах США (Ежегодный обзор рынка лесных товаров ЕЭК ООН и ФАО, 2014−2015 годы).

Індекс лісових угідь NCREIF є щоквартальним складним показником прибутковості інвестицій щодо великої кількості лісових угідь, придбаних на приватному ринку виключно в цілях інвестування. До кінця 1990-х рр. прибутковість таких інвестицій була надзвичайно високою (12–15 %) (рис. 2), що було викликано, зокрема сприятливою динамікою цін на деревину, а також продажем володінь на ринку нерухомості за значно вищими цінами, ніж ціни на середні лісові угіддя.

Рис. 2. Індекс лісових угідь NCREIF протягом 1987–2014 рр. Джерело: Ежегодный обзор рынка лесных товаров ЕЭК ООН и ФАО, 2014−2015 годы.  Режим доступу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/2015-FPAMR-E.pdf.


Згодом прибутковість інвестицій у лісові угіддя знизилася, однак у реальному вираженні становила 8–10 %. Такий високий прибуток на інвестований капітал у більшості випадків був обумовлений ситуацією на ринку нерухомості, а також можливостями найкращого й оптимального використання лісових угідь. На сьогодні прибутковість таких інвестицій у США знизилася і в реальному вираженні стабілізувалася на рівні 2–5 %, що відображає фактичний біологічний ріст і динаміку цін на деревину. Аналогічні тенденції мали місце в Новій Зеландії, Австралії, Бразилії та Уругваї. Однак в реальному вираженні прибутковість інвестицій на ринках цих країн залишається вищою, ніж на ринках лісових угідь США.

Щорічний індекс лісового господарства Сполученого Королівства (IPDUKAnnualForestryIndex) у 2015 р. становив 10,8 % , скоротившись з 18,6 % у 2014 р.(рис. 3).

Рис. 3. Щорічний індекс лісового господарства Сполученого Королівства (IPD UK Annual Forestry Index) протягом 1996–2015 рр. Джерело: IPD UK Annual Forestry Index / Results for the year to 31 December 2015 https://indices.ipd.com


Таким чином, як бачимо, зарубіжний досвід показує, що лісові індекси функціонують і є доволі результативним інструментом орієнтації та залучення інвестиційних ресурсів до лісового сектору. Індекси, що аналізувалися, показують досить різну динаміку. Разом з тим, позитивом є той факт, що всі вони характеризуються періодами тривалого зростання, що свідчить про можливості генерації прибутку. Врахування динаміки лісових індексів при розробці принципів регулювання, використання і відтворення лісових ресурсів формує додаткові переваги до процесу залучення інвестицій до лісоресурсної сфери, що сприятиме як акумуляції фінансів, так і реалізації положень Цілей сталого розвитку.

Анатолій Сундук, д.е.н., с.н.с., завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів

Оксана Сакаль, к.е.н., с.н.с., докторант