23 лютого 2017 року

12:32:26 23.02.2017 Назад

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ З ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

22 лютого  2017 року завідувач відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України, д.е.н., проф. Є.В. Хлобистов виступив з відкритою лекцією перед студентами, аспірантами та викладачами Київського національного торговельно-економічного університету на тему «Екологічна політика для сталого розвитку». Лекція була сприйнята з увагою та викликала жваву дискусію, у ході якої відбулося обговорення проблем сучасного постіндустріального розвитку та можливих сценаріїв подолання еколого-економічних криз.

Більш детально про цій захід за посиланням: https://www.knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=17451&uk