Анонс

15:45:56 13.03.2017 Назад

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ»

У рамках Глобального водного партнерства під егідою Всесвітнього дня води (World Water Day) 21 березня 2017 року заплановано проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління водними ресурсами в умовах змін клімату».

Утворено науково-організаційний комітет конференції, до складу якого увійшов директор ДУ ІЕПСР НАН України академік НААН України, д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України М.А. Хвесик.

Запрошуємо колег-науковців взяти участь у роботі конференції, інформацію про яку можна отримати на сайті Інституту водних проблем і меліорації НААН України.