20 березня 2017 року

21:28:42 20.03.2017 Назад

ПРАКТИКА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК ДЛЯ МІСЦЕВОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Співробітники відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку (зав. відділу проф. Хлобистов Є.В. та пров.н.с відділу Патока І.В.) прийняли участь у розробці Екологічної програми Макарівської селищної ради (Київська область, Макарівський район) на 2017–2018 роки, яка була затверджена на сесії місцевої ради 24 січня 2017 року  (реєстраційний номер № 270-16-VІІ). Програма розроблена у відповідності до чинного в Україні природоохоронного законодавства і орієнтована на виконання пріоритетних заходів, визначених Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» (№ 2818-VI від 21 грудня 2010 року) та відповідним планом дій з її реалізації (згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року N 577-р «Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011–2015 роки»). Програма спрямована на реалізацію державної екологічної політики України на місцевому рівні з метою досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи низових територіальних одиниць.

В результаті проведеного дослідження були виявлені пріоритетні завдання місцевої екологічної політики та розроблені пропозиції щодо їх вирішення. Основними напрямами Програми є здійснення заходів, спрямованих на зниження забруднення навколишнього середовища та дотримання вимог щодо екологічної безпеки місцевого населення. Вона включає в себе пропозиції щодо фінансування природоохоронних заходів із залученням коштів селищного фонду охорони навколишнього природного середовища та коштів селищного бюджету. Програмою передбачено виконання наступних заходів організаційно-технічного характеру: будівництво нових каналізаційних очисних споруд (в т.ч. розробка проектної документації), проведення реконструкції мереж водопостачання; провадження роздільного збирання та переробки твердих побутових відходів (ТПВ); реконструкція сміттєзвалища (в т.ч. розробка проектної документації); організація забезпечення доступу населення до питної води, яка б відповідала санітарно-гігієнічним нормам тощо. Цей досвід є прикладом практичної реалізації наукових розробок в сфері місцевої екологічної політики, і в перспективі може бути використаний для майбутніх територіальних громад та об’єднаних територіальних громад.

 

Патока І.В, к.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник

відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку