22 березня 2017 року

20:29:12 22.03.2017 Назад

УЧАСТЬ У РОБОТІ  ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ”

21 березня 2017 р. у рамках Глобального водного партнерства під егідою Всесвітнього дня води (World Water Day) проведно Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Управління водними ресурсами в умовах змін клімату”, що проходила на базі Інституту водних проблем і меліорації НААН України (м. Київ, вул. Васильківська, 37).

До складу науково-організаційного комітету конференції увійшов директор ДУ ІЕПСР НАН України академік НААН України, д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України М.А. Хвесик. Також участь у роботі конференції прийняли Левковська Л.В., зав. відділом економічних проблем водокористування, д.е.н., с.н.с.; Сундук А.М., зав. відділом проблем економіки земельних і лісових ресурсів, д.е.н., с.н.с.; Мандзик В.М., к.е.н., с.н.с.; Рижова К.І., к.е.н., с.н.с.; Митрофанова О.М., пров. екон., аспіранти відділу економічних проблем водокористування.

Конференція проводилася з метою актуалізувати і привернути увагу спільноти до проблем змін клімату, адаптації до нових викликів та управління водними ресурсами.

У рамках роботи конференції значна увага приділялась питанням інвестиційного забезпечення розвитку водогосподарського комплексу України. Зокрема, у виступі директора ДУ ІЕПСР НАН України академіка НААН України, д.е.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України М.А. Хвесика було наголошено на тому, що нарощення обсягів інвестиційного забезпечення модернізації водогосподарського комплексу пов’язується з впровадженням сучасних форм водогосподарського підприємництва, зокрема на основі державно-приватного партнерства (оренда, концесія, асоціація), а також із залученням зовнішніх інвесторів (міжнародних фінансово-кредитних установ, урядів іноземних держав та підприємницьких структур-нерезидентів). Особливо актуальним це питання стає у зв’язку із реформою місцевого самоврядування  щодо децентралізації влади, яка передбачає перенесення переважної більшості функцій управління соціально-економічним розвитком на базовий рівень (рівень територіальної громади).

Вагомим джерелом нарощення обсягів інвестиційного забезпечення сфери водокористування має стати сек’юритизація – фінансування водогосподарських активів та проектів реінжинірингу водних об’єктів шляхом випуску цінних паперів. Емісію цінних паперів можуть здійснювати органи місцевого самоврядування, на балансі яких знаходяться меліоративні фонди під заставу земель комунальної власності, що дасть змогу акумулювати фінансові ресурси для реконструкції осушувальних систем.