24 березня 2017 року

20:32:47 24.03.2017 Назад

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЮВАННЯ У ЛІСОВОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Поточні параметри розвитку лісового сектору економіки вимагають пошуку і формування нових підходів, здатних залучити як додаткові ресурси до галузі, так і формувати загальний позитивний вплив. Одними з таких є використання фінансово-економічних механізмів.

У розробці (див. посилання) показано, що виділяють чотири основних види фінансових інвесторів у лісове господарство: організації з управління інвестиціями в лісові угіддя (Timberland investment management organizations, ТІМО); фонди інвестування у нерухоме майно (Real estate investment trusts, REIT); інституціональні інвестори, котрі здійснюють прямі капіталовкладення; «роздрібні» інвестиційні компанії. Проведено аналіз лісових індексів – інструменту інвестування, що формує базове уявлення про особливості інвестиційних операцій у галузі.

Автори: Анатолій Сундук, д.е.н., с.н.с., завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»; Оксана Сакаль, к.е.н., с.н.с., докторант.

Джерело: http://ua-ekonomist.com/15061-perspektivi-vikoristannya-fnansovo-ekonomchnih-mehanzmv-regulyuvannya-u-lsovomu-sektor-ekonomki.html