19 квітня 2017 року

08:21:03 19.04.2017 Назад

УЧАСТЬ У РОБОТІ  МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ У ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ”

13 квітня 2017 р. в Національному авіаційному університеті було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію “Національні економічні стратегії розвитку у глобальному середовищі”, участь у якій взяли заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу комплексної оцінки та управління природними ресурсами ДУ ІЕПСР, д.е.н., проф. Бистряков І.К. та завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів, д.е.н., с.н.с.  Сундук А.М.

У рамках роботи конференції значна увага приділялась питанням місця і значення природно-ресурсного потенціалу в національних стратегіях розвитку. У цьому контексті актуальною була доповідь Бистрякова І.К., д.е.н, проф. і Сундука А.М., д.е.н., с.н.с. на тему “Фінансово-економічні аспекти ефективного природокористування”. Зокрема, у виступі, враховуючи досвід країн G7, наголошено, що сфера природокористування поступово інтегрується у площину ринкових процесів, при цьому активно імплементуючи у свою діяльність основні принципи їх організації. Вже звичним стало залучення вартісних характеристик природних ресурсів до зони ринкової активності, діяльності приватних операторів у сфері природних ресурсів, включення їх окремих сегментів у системні відношення транснаціональних компаній, банківської сфери у вигляді котирування акцій водних або лісових ресурсів тощо. Особливо корисним цей досвід виступає для України, коли вже є позитивні приклади впровадження засад регулювання означених процесів, втім поки що не повною мірою розкрито їх внутрішній потенціал та ефективність впливу через сукупність поточних факторів гальмування.