20 квітня 2017 року

11:14:11 20.04.2017 Назад

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ВИЩА ОСВІТА – СТУДЕНТСЬКА НАУКА – СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО: НАПРЯМИ РОЗВИТКУ»

24 березня 2017 року за ініціативи наукового товариства студентів, аспірантів і молодих учених Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая та наукових співробітників Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Вища освіта – студентська наука – сучасне суспільство: напрями розвитку».

Співорганізаторами Міжнародної науково-практичної конференції виступили також і партнери Міжнародного науково-технічного університету, зокрема, дослідницькі школи із Латвії – Вища школа менеджменту інформаційних систем ISMA (м. Рига) та кафедра ЮНЕСКО «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».

Заявки на участь у Міжнародній науково-практичній конференції, яка мала міждисциплінарний характер, подали понад 140 учасників із України, Латвії, Республіки Білорусь. Програма Міжнародної науково-практичної конференції передбачала виступи молодих дослідників із актуальних проблем сталого розвитку, фахової підготовки та суспільно-гуманітарної проблематики на пленарному та секційних засіданнях. Тематика наукових пошуків, проголошених у доповідях науковців і дослідників, пов'язана із актуальними проблемами у галузі макроекономіки, фінансів, банківської справи, менеджменту та публічного управління, фізичної реабілітації, правознавства та соціогуманітаристики.

Широка тематика досліджень учасників науково-практичної конференції, жваві обговорення виступів засвідчили інтерес до дослідницької діяльності у сфері економіки природокористування, готовність до конструктивного дискурсу та зацікавленість у результатах впровадження науково-прикладних розробок. Виступ із доповідями наукових співробітників ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», у тому числі і академіка НАН України, д.е.н., проф. Алимова Олександра Миколайовича на тему «Розбудова  сучасної  системи  формування територіальних господарських округів в Україні» надали можливість молодим дослідникам вчитися та використовувати досвід наставників у подальших науково-прикладних пошуках.