30 квітня 2017 року

10:20:13 01.05.2017 Назад

 ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ РОЗРОБОК ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ»

 В сучасних умовах актуальною є популяризація наукових розробок серед англомовної аудиторії, враховуючи траєкторію руху України до ЄС та важливість контактів між українськими та зарубіжними вченими. Однією з подібних є публікація Сундука А.М., д.е.н., с.н.с., завідувача відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» на тему «Вартісні характеристики водних ресурсів України у вимірах ринкової економіки», що розміщена на інформаційному ресурсі Європейського аналітичного центру.

У роботі досліджується позиціонування водних ресурсів в системах ринкової економіки. Водні ресурси розглядаються в якості важливого активу економічної системи. Сформований методичний принцип процедури оцінки вартості, на підставі якого дослідження базової вартості проводиться для фізичних, ринкових і додаткових функцій. Згідно з отриманими результатами, водні ресурси України можуть генерувати значну вартість, яка значно відрізняється за внутрішніми і світовими цінами. На основі вартісних характеристик водних ресурсів можливе включення їх до окремих фінансово-економічних процесів (капіталізації, формування ренти, акціонування і т.п.). Сформовані шляхи інтеграції характеристик водних систем до площини ринкової економіки.

Джерело: http://eac-ua.com/481-2/