5 травня 2017 року

10:17:30 05.05.2017 Назад

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «УМОВИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В КРАЇНАХ З РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ»

27–28 квітня 2017 року в м. Переяслав-Хмельницький відбулася X Міжнародна науково-практична конференція «Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою». 

Організаторами конференції виступили Фінансово-гуманітарний факультет ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди», Всеукраїнська асоціація політичної економії, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Університет національного і світового господарства (м.Софія, Болгарія), ДНУ «Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки Республіки Білорусь»  (Республіка Білорусь, м.Мінськ), Вітебський державний технологічний університет  (Республіка Білорусь, м.Вітебськ) Університет імені Миколи Коперника (Польща, м.Торунь), Інститут економіки Тбіліського державного університету ім. Іване Джавахишвілі (Грузія, м.Тбілісі) та інші установи.

На конференції розглядалися питання: формування нової економіки, нової індустріалізації, «розумного» зростання; політична економія як методологічна основа розвитку національних економік; економіка знань та інноваційна економіка; бюджетування соціальної сфери; розвиток ринкової економіки на постсоціалістичному просторі; глобалізація національних економік; фінанси, грошовий обіг та кредит; проблеми соціально-економічного розвитку регіонів.

Участь у роботі конференції взяв завідувач відділу ДУ ІЕПСР НАН України д.е.н., проф. Хлобистов Є.В., який виступив з доповіддю «Екологічні (екосистемні) ресурси: вартісна оцінка заподіяних збитків у концептуальній моделі «зеленої економіки», взяв активну участь у дискусіях та обговоренні рекомендаційних документів конференції.