17 травня 2017 року

14:35:58 18.05.2017 Назад

МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ «МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ НАУКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ СПІЛЬНОТИ»

15–17 травня 2017 року в м. Києві (бульвар Т. Шевченка, 60) відбувся Міжнародний симпозіум «Міжнародні та національні наукові організації як фактор формування глобальної наукової спільноти».

Організаторами симпозіуму виступили Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО), Міжнародна асоціація академій наук, Національна академія наук України, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України».

У роботі симпозіуму взяв участь директор ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», д.е.н., проф., академік НААН України, Заслужений діяч науки і техніки України Михайло Артемович Хвесик з доповіддю на тему «Інтернаціоналізація досліджень проблем економіки природокористування та сталого розвитку: стан і перспективи».

У рамках симпозіуму відбулися круглі столи за такими напрямами: «Міжнародна платформа використання науки, інновацій і технологій в інтересах сталого розвитку», «Інтернаціональні і національні аспекти сучасної науки», «Мобільність молодих учених в умовах інтернаціоналізації науки», а також засідання Наукової ради з наукознавства при Міжнародній асоціації академій наук.

У роботі симпозіуму взяли участь дослідники та експерти – представники наукових установ, вищих навчальних закладів, музейних установ і бібліотек, громадських об’єднань  України, Азербайджану, Білорусі, Китаю, Молдови, Росії, Таджикистану та ін. Учасники симпозіуму схвалили наукові рекомендації для органів влади та науково-освітньої сфери.