23 травня 2017 року

11:15:56 28.05.2017 Назад

КРУГЛИЙ СТІЛ «МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»

23 травня 2017 року в м. Києві (бульвар Т. Шевченка, 60) Державною установою «Інститут економіки  природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» було проведено круглий стіл «Механізми управління природними ресурсами в умовах євроінтеграції» на основі результатів виконання науково-дослідної роботи на тему «Формування системи механізмів управління природними ресурсами в умовах євроінтеграційних процесів».

У роботі заходу взяли участь представники центральних органів виконавчої влади – Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  України, Державного агентства водних ресурсів України, Державного агентства лісових ресурсів України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру; наукових установ – Інституту економіки та прогнозування НАН України, Інституту географії НАН України, Інституту агроекології  і природокористування НААН України,  Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»,  Державного підприємства «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя; вищих навчальних закладів – Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Національної академії державного управління при Президентові України, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана; громадських організацій – Українського кредитно-банківського союзу та Українського  громадського об`єднання міжвідомчих комунікацій у сфері охорони навколишнього природного середовища «е-Екологія», а також Торгово-промислової палати Грузії в Україні та проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні».

На засіданні круглого столу відбулося обговорення широкого кола питань стосовно запровадження в Україні сучасної європейської парадигми управління природними ресурсами, визначення шляхів покращення економічного стану держави й фінансово орієнтованого використання місцевих природних активів, включаючи проблеми сталої національної та воєнної безпеки країни в контексті децентралізації влади.

Учасники заходу акцентували увагу на виключній ролі європейського концепту належного врядування у формуванні національної політики природокористування в умовах децентралізації владних повноважень щодо природно-ресурсного забезпечення сталого розвитку територіальних громад. Наголошено, що розширення прав останніх стосовно використання природно-ресурсних активів повинно базуватися на засадах публічно-приватного партнерства, співпраці та взаємовідповідальності влади, бізнесу і громадян,  обов’язковому гарантуванні воєнної, екологічної та інформаційної безпеки процесів децентралізації на тлі активного впровадження інформатизації та електронного врядування, корпоративних форм управління розвитком територіальних громад як сучасних муніципальних утворень, проектних методів управління муніципальним господарством, а також всебічного залучення громадських організацій і населення до екологічного використання простору життєдіяльності. Головною ідеєю доповідей визначено доцільність формування інноваційного механізму управління природокористуванням у територіальних громадах, що поєднує сучасні управлінські, інформаційні та фінансової технології.

За результатами обговорення прийнято резолюцію, яку рекомендовано направити до Ради національної безпеки та оборони України, Кабінету Міністрів України, Відділення економіки Національної академії наук України та Національної академії аграрних наук України з метою активізації досліджень з розробки інноваційних механізмів управління природокористуванням у світлі положень Угоди «Україна – ЄC», підвищення ефективності та безпеки функціонування господарських систем на засадах належного врядування в умовах децентралізації управління природними ресурсами.