3 червня 2017 року

08:59:29 04.06.2017 Назад

ШІСТНАДЦЯТИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕС ВЧЕНИХ ЕКОНОМІСТІВ-АГРАРНИКІВ ТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ»

1 червня 2017 року за організаційної участі Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» в м. Києві відбувся Шістнадцятий Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників та міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми та перспективи сталого розвитку сільських територій».

У пленарному засіданні конгресу та конференції взяв участь директор ДУ ІЕПСР НАН України академік НААН України Хвесик Михайло Артемович із доповіддю на тему «Соціально-екологічні пріоритети сталого розвитку сільських територій України».

Співорганізаторами заходів виступили Національна академія аграрних наук України, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Громадська організація «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників», Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», інші вітчизняні й зарубіжні наукові та громадські організації.

Учасники конгресу – науковці, спеціалісти, представники міністерств і відомств, а також експертних і громадських організацій з України, Азербайджану, Білорусі, Латвії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Словаччини, Словенії, Франції під час виступів розглянули та обговорили наступні питання:

•        розвиток сільських громад в умовах децентралізації влади та євроінтеграції;

•        державна регіональна політика розвитку сільських територій;

•        використання, охорона та відтворення виробничого, людського, соціального, земельного капіталу та природних ресурсів;

•        фінансове забезпечення розвитку сільських громад та сільських територій;

•        розвиток сільського підприємництва та середнього класу на селі;

•        моделювання сталого розвитку сільських територій;

•        добробут сільського населення. Розвиток соціальної сфери села;

•        міграція сільського населення та його відтворення;

•        модернізація виробничої та соціальної інфраструктури сільських громад;

•        економічні питання державної екологічної політики;

•        розвиток сільських населених пунктів та екосистем;

•        збереження, захист та покращення природних ресурсів.

Учасники конгресу та конференції, відзначаючи важливість розв’язання актуальних проблем сталого розвитку сільських територій, поширення результатів наукових досліджень задля розвитку економіки держави та її науки, прийняли відповідну резолюцію, яку буде надіслано до органів державної влади та управління.