12 липня 2017 року

21:03:07 13.07.2017 Назад

ПРОБЛЕМИ ЧИСТОЇ ВОДИ ТА САНІТАРІЇ – У ЦЕНТРІ УВАГИ ЕКСПЕРТІВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Як повідомляється на інформаційному ресурсі ЮНЕСКО, за підтримки (World Water Assessment Programme WWAP) здійснюється розробка “Підсумкового звіту за глобальною ціллю № 6: Вода та санітарія у Порядку денному 2030 року” (робоча назва), який має забезпечити глобальний статус її реалізації, визначити можливі внутрішні зв’язки з іншими цілями сталого розвитку. Звіт буде надавати державам-членам ґрунтовну інформацію стосовно питань водопостачання та водовідведення, а також рекомендації щодо шляхів прискорення досягнення цілі № 6 у більш широкому контексті Порядку денного 2030 року.

У цьому сенсі зазначимо, що проблеми води і санітарії є надзвичайно гострими. Більше як одна людина із кожних шести в сучасному світі не має доступу до достатньої кількості питної води (близько 1,1 млрд чол.), і понад дві –  адекватних санітарних умов (2,6 млрд чол.). Однак, на думку експертів, у майбутньому ситуація буде ще більш критичною. Якщо сьогодні на кожного жителя Землі доводиться в середньому 750 м3 у рік прісної води, то на початок  2050 р. цей показник зменшиться до 450 м3. До 80 % країн світу виявляться в зоні, яка за класифікацією ООН належить до категорії нижче межі дефіциту водних ресурсів, крім Канади, Бразилії, Росії  інших держав Європи, а також тропічних районів Африки, Південної Америки і Південної Азії/

Підготовку звіту очолює Робоча група ООН-Вода (UN-Water), до складу якої входять такі організації, як МОП, ФАО, ВООЗ та інші. Цільова група координує реалізацію World Water Assessment Programme. Першу версію підсумкового звіту буде презентовано державам-членам перед проведенням Політичного форуму високого рівня зі сталого розвитку в липні 2018 року.

Відділ економічних проблем водокористування