21 липня 2017 року

17:27:04 21.07.2017 Назад

ПРИРОДООХОРОННИМ ОБ’ЄКТАМ – ЕФЕКТИВНЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ

За сприяння Всеукраїнської екологічної ліги 11–15 липня 2017 р. у селі Виграїв Корсунь-Шевченківський району Черкаської області тривала робота  Школи заповідної справи імені Тетяни Андрієнко (у форматі науково-практичного семінару), на якій розглянуто широке коло питань заповідної та природоохоронної діяльності, її регулювання з боку центральних та місцевих органів влади, зокрема за умов поглиблення децентралізації врядування.

Учасником заходу 14 липня ц.р. був завідувач відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України д.е.н., проф. Є.В. Хлобистов, котрий виступив із доповіддю «Можливості та перспективи господарської діяльності на природоохоронних територіях», в якій наголошено на необхідності пошуку нових економічних механізмів стимулювання, що відповідатимуть статусу та функціональному призначенню природоохоронних об’єктів. Запропоновано такі види перспективної діяльності, як екскурсійна, відпочинкова, освітня, дослідницька, інформаційна тощо. Для їх реалізації доцільно вдосконалити чинне законодавство щодо регламентування та організації функціонування природоохоронних територій.

Професор Є.В. Хлобистов вніс пропозиції стосовно науково-практичних рекомендацій семінару.