27 липня 2017 року

12:44:18 28.07.2017 Назад

ОСОБЛИВОСТІ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Революція 4.0 відбувається на тлі певних суперечностей. Одночасно з упровадженням новітніх технологій, застосуванням цифрового виробництва, штучного інтелекту, нових сенсорів, роботів і транспортних засобів, що здійснюють управління самостійно, близько 2 3 млрд людей у світі не мають доступу до найелементарніших послуг із поводження з відходами. Вплив промислової революції на сферу відходів відбувається не лише на всіх етапах поводження з ними, але й тих, які передують їх утворенню. Зокрема, це стосується життєвого циклу продукції – від її дизайну та проектування (що в подальшому визначатиме можливість мінімізації утворення відходів та збільшення їх утилізації) до моменту набуття нею статусу відходів (рис.).

На сьогодні виділено такі ключові елементи четвертої промислової революції, що мають найбільший вплив на сферу поводження з відходами:

1. Автоматизація технологічних процесів з використанням штучного інтелекту, розумні виробництва/заводи.

2. Робототехніка. Вже використовується у сфері поводження з відходами. Ще 2010 р. компанія Mitsubishi та дослідники університету Osaka представили робота, який ідентифікує різні полімерні матеріали серед відходів і сортує їх за видами. Компанія SADAKO в Іспанії створила комерційну модель, здатну сортувати змішані побутові відходи, оснащену системою всмоктування (аспіраційною системою), адаптовану до невеликих, легких гетерогенних цільових об'єктів. Фінська компанія ZenRobotics сфокусувалась на будівельних відходах, спроектувавши робота, здатного замінити до 15 осіб-сортувальників. VOLVO працює над створенням автоматизованого пристрою, який взаємодіятиме з вантажівкою сміття і його водієм щодо виконання роботи.

3. Новітні технології, зокрема цифрове виробництво,найбільш перспективною формою якого є 3D-друк. Традиційне цифрове виробництво використовує комп'ютер, контрольовані маршрутизатори, лазери та інші інструменти для створення обладнання високої точності. Таке виробництво передбачає нарізку й перекомпоновку компонентів з дерева, пластику або металу, поки вони не набувають своєї остаточної форми, що призводить до утворення відходів. Технології 3D-друку базуються на кардинально інших принципах. Замість нарізки й перекомпоновки 3D-принтери працюють на основі адитивного виробництва (технології пошарового синтезу), встановлюючи послідовні шари матеріалів (у тому числі пластмаси, металів, біоматеріалів, бетону), що дає змогу створити 3D-об'єкт. Коли кінцевий продукт виймають з форми, то залишки негайно додаються до вихідного адитивного матеріалу. Такі технології забезпечують безвідходний ланцюг виробництва.

Рис. Схема застосування та впливу елементів четвертої  промислової революції на сферу поводження з відходами та життєвий цикл продукції

 

4. Інтернет речей (система контролю фізичних об’єктів і промислового обладнання за допомогою Інтернету) та відповідне програмне забезпечення. Використання RFID-чіпів (мітка радіочастотної ідентифікації) на пакетах для відходів та контейнерах належним чином організовано в багатьох країнах Європи, а спільно зі штрих-кодами дає змогу покращити звітування та моніторинг у системі поводження з відходами.

5. Соціальні мережі. Внаслідок масового використання мобільних додатків сформувався значний потенціал у сфері поводження з відходами. Посилюється тенденція до використання додатків для координації діяльності з перероблення з метою інформування й підвищення обізнаності мешканців щодо надання послуг зі збирання та перероблення відходів. За допомогою мобільних додатків та інтернет-ресурсу реалізовується значна кількість важливих ініціатив у сфері поводження з відходами не лише на рівні окремих країн, але й світу загалом. Зокрема, однією з найбільш вагомих розробок  є створення інтерактивної мапи даних поводження з відходами у світі, яка містить інформацію про обсяги утворення ТПВ у різних країнах (зокрема, за основними операціями поводження), а також про об’єкти інфраструктури у цій сфері.

До ключових особливостей четвертої промислової революції у сфері поводження з відходами належать:

•        Перерозподіл ролей, функцій людини у сфері поводження з відходами. Основна мета – скерування четвертої промислової революції  щодо відходів у напрямі впровадження менш відходоємних технологій та обладнання й перехід до більш ощадливої моделі споживання.

•        Експоненційний розвиток як щодо технологій, так і їх впливу, який стосується позитивних і негативних аспектів.

Четверта промислова революція ставить досить жорсткі вимоги до сфери поводження з відходами. Залежно від того, яким чином будуть скеровані процеси та створено відповідні умови використання нових технологій, можливий перехід країн до циркулярної економіки або, навпаки, лише прискорити виснаження ресурсів, збільшення обсягів утворення відходів та генерація їх нових видів. На шляху до зеленої економіки четверта промислова революція потребує зміни моделі споживання, бізнес-моделей, модернізації інфраструктури поводження з відходами й відповідних технологій.

Відділ природно-техногенної та екологічної безпеки