3 серпня 2017 року

19:08:09 03.08.2017 Назад

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ

Водні ресурси належать до основних природних і стратегічних економічних активів усіх країн. Для захисту навколишнього природного середовища і забезпечення матеріальної основи соціального й економічного піднесення вони повинні належним чином контролюватися. Україна як соціально орієнтована держава визначає необхідність вирішення завдань, пов’язаних з підвищенням рівня добробуту і тривалості життя населення, а також збереженням унікальних природних комплексів. Саме тому одним з головних державних соціально-економічних пріоритетів є формування високотехнологічного водогосподарського комплексу, який у достатній кількості забезпечуватиме споживачів якісною питною водою, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам, а також створюватиме можливості для розвитку екологічно чистого сільськогосподарського виробництва. Водним ресурсам України притаманний комплекс особливостей, обумовлених територіальними, кліматичними, геологічними, господарськими та іншими умовами, які потрібно враховувати у процесі формування ефективної державної системи управління ними.

Важливу роль у становленні водної політики в європейських країнах відіграло прийняття Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС (ВРД), ухваленої 23 жовтня 2000 р. на спільному засіданні Європейського парламенту та Європейської ради в Люксембурзі, дія якої поширюється на держави Євросоюзу та кандидати на вступ у нього, зокрема Україну. Її метою є захист і поліпшення стану водних ресурсів, сприяння сталому збалансованому водокористуванню, а головним завданням – досягнення до 2015 року доброго екологічного стану всіх без винятку водних ресурсів.

Концепція інтегрованого управління водними ресурсами (ІУВР) широко обговорюється і впроваджується у різних країнах, проте єдиного її визначення не існує. Технічний дорадчий комітет Глобального водного партнерства трактує ІУВР як, процес, що сприяє координованому розвитку та управлінню водними, земельними та пов’язаними з ними ресурсами, щоб підвищити результативність економічного та соціального добробуту згідно з принципом справедливості без компромісу для сталого розвитку життєво важливих систем.

В рамках Інтегрованого управління водними ресурсами України передбачається:

•        створення басейнових органів управління водними ресурсами і структур, відповідальних за їх  відтворення;

•        впровадження економічних механізмів регулювання;

•        формування цільових програм реконструкції і розвитку та програми фінансування галузі;

•        організація екологічного моніторингу, у тому числі громадського;

•        доступ до інформації, участь громадськості в обговоренні проблем та

•        прийняття спільних рішень.

Таким чином, в основу побудови системи інтегрованого управління водокористуванням покладено сукупність принципів охорони, раціонального використання та відтворення природних умов і ресурсів. Інтегрована система управління водокористуванням дасть змогу реалізувати принципи узгодженого розвитку технологій виробництва, за якого застосування маловодоємних технологій у промисловості та високоефективних технологій очищення стічних вод і сприятиме розвитку виробництва та збереженню довкілля. Це потребує одночасного розвитку трьох елементів: навколишнього середовища, відповідних організаційних дій та практичних інструментів управління.

Відділ економічних проблем водокористування