4 серпня 2017 року

14:06:46 04.08.2017 Назад

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ЦЕНТРІВ

(за результатами круглого столу «Екологічні проблеми міста Маріуполь та шляхи їх розв’язання на засадах збалансованого розвитку»)

26 липня 2017 року у м. Маріуполь відбулося засідання круглого столу «Екологічні проблеми міста Маріуполь та шляхи їх розв’язання на засадах збалансованого розвитку», організаторами якого були Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації насідків Чорнобильської катастрофи, Департамент екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації, Всеукраїнська екологічна ліга, Міська рада м. Маріуполя, ТОВ «Метінвест Холдинг», інші організації. У заході брали участь, зокрема, Недава Олег Анатолійович − народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Голтвенко Олександр Валерійович − перший заступник міського голови м. Маріуполь, Тимочко Тетяна Валентинівна − голова Всеукраїнської екологічної ліги, Натрус Сергій Петрович − директор Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації, Волошин В’ячеслав Степанович − професор, доктор технічних наук, ректор Приазовського державного технічного університету та інші. Учасником круглого столу був представник ДУ ІЕПСР НАН України – завідувач відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку, д.е.н., проф. Є.В. Хлобистов, який виступив з доповіддю «Екологічна політика територіальних громад (на прикладі оцінки заподіяних збитків унаслідок забруднення довкілля)». Співдоповідач − завідувач кафедри Донецького державного університету управління в м. Маріуполі, д.е.н., доц. А.О. Чечель.

У своєму виступі Є.В. Хлобистов наголосив на необхідності всебічного врахування новітніх можливостей розвитку об’єднаних територіальних громад; окреслив шляхи формування ефективної інноваційно орієнтованої місцевої екологічної політики, визначив її особливості на базовому рівні за умов поглиблення децентралізації; проаналізував підходи до оцінки екологічних втрат, зокрема міжнародні, які стосуються загальних втрат людського капіталу; обґрунтував доцільність прогнозування як прямих, так і опосередкованих та відділених у часі збитків і втрат від забруднення навколишнього природного середовища та нераціонального використання природних ресурсів. Запропонував застосувати з метою розв’язання екологічних проблем міста та наближення територіальної громади до сталого зростання процедури Стратегічної екологічної оцінки діючих та запланованих до прийняття стратегічних документів галузевого й територіального значення відповідно до вимог Угоди про асоціацію України з ЄС. Крім того, Є.В. Хлобистов зосередив увагу на доцільності прогнозування коливання кон’юнктури металопродукції для обґрунтування заходів щодо можливого перепрофілювання діючих підприємств міста.