10 серпня 2017 року

14:52:15 10.08.2017 Назад

УЧАСТЬ У ПРОВЕДЕННІ ОПИТУВАННЯ ЩОДО БАЗОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ В МЕЖАХ ПРОЕКТУ USAID «ПІДТРИМКА АГРАРНОГО І СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ»

8 серпня 2017 року завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів ДУ ІЕПСР НАН України, д.е.н., с.н.с. Сундук А.М. взяв участь у проведенні опитування щодо базових параметрів реалізації земельної реформи в Україні, яке проводиться в межах Проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток»), що здійснюється компанією  «Кімонікс Інтернешнл Інк». Захід проводиться із залученням фахівців наукових установ, вищих навчальних закладів, інших структур, діяльність яких пов’язана із дослідженням проблем земельних ресурсів.

Основною метою заходу було визначення експертних позицій щодо ключових векторів і пріоритетів трансформації земельних відносин в України, адміністрування земельних ресурсів, питань корупції в агропромисловому секторі. Зокрема, значна увага приділялася питанням правового забезпечення, доступності послуг у галузі регулювання, участі місцевих органів влади у реформуванні. Для з’ясування шляхів поліпшення ситуації було визначено експертну позицію щодо базових пріоритетів подальшої трансформації земельної політики України.

З метою популяризації розробок Інституту було проведено ознайомлення учасників заходу з основними напрацюваннями ДУ ІЕПСР як у галузі дослідження земельних ресурсів, так і щодо вартісних характеристик природно-ресурсного потенціалу держави. Зокрема, значну увагу було приділено можливості включення до вартісних ознак альтернативних (потенційних) вартостей (екопослуги, віртуальна вода і т.п.).

Було відзначено актуальність розробок, що проводяться, і висловлено зацікавленість у подальшій співпраці, яка може конкретизуватися спільними науковими проектами (у контексті імплементації директив ЄС, проектів на підтримку сталого розвитку тощо).