15 серпня 2017 року

11:04:53 15.08.2017 Назад

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТЕРИТОРІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ КОСМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

5 – 9 серпня 2017 року у селі Світязь Шацького району Волинської області на базі відпочинку «Шацькі озера» відбулася перша Всеукраїнська науково-освітянська конференція «Сучасні проблеми підготовки фахівців з інформаційних технологій у галузі космічного моніторингу довкілля та управління екологічною безпекою територій». 

Організаторами конференції були: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Національний університет «Львівська політехніка», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Київський національний університет будівництва і архітектури, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Мала академія наук України, Державне космічне агентство України, Державний науково-виробничий центр «Природа», інші організації.

На конференції розглядалися питання організації, наукового супроводу та здійснення космічного моніторингу й аерозондування для цілей економічного розвитку, національної безпеки та охорони довкілля.

На пленарному засіданні було заслухано 8 доповідей провідних фахівців з Харкова, Києва, Тернополя, Львова, Одеси. Зокрема, проф. О.С.Бутенко («ХАІ») розповіла про сучасний стан досліджень та підготовки фахівців з космічного моніторингу довкілля й перспективи українських науковців у реалізації міжнародного науково-технічного співробітництва. На ролі академічної науки у цих процесах наголосив чл.-кор. НАН України, директор Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, проф. О.М.Трофимчук. Перспективам потужної співпраці з Туркменістаном, після відновлення там Академії наук, було присвячено спільну доповідь проф. Г.Я.Красовського, проф. О.С.Бутенко та ст.викл. О.С.Гребня. Значний інтерес викликав виступ доц. С.І.Березиної (Міністерство оборони України) про науковий супровід аерозондування під час вирішення завдань щодо національної безпеки і оборони.

У роботі конференції взяв участь представник ДУ ІЕПСР НАН України, завідувач  відділу екологічних проблем екологічної політики сталого розвитку, д.е.н., проф. Є.В.Хлобистов. У своєму виступі на пленарному засіданні він наголосив на доцільності врахування заподіяних прямих та опосередкованих збитків для довкілля при територіальному плануванні і реалізації принципів сталого розвитку, зокрема, під час оцінювання збитків внаслідок військових дій на сході України та аналізу природних і техногенних надзвичайних ситуацій.

За результатами дискусій були прийняті рекомендації до органів виконавчої влади, самоврядування, вищих навчальних закладів та наукових установ.