30 вересня 2017 року

10:11:10 30.09.2017 Назад

ПЕРСПЕКТИВИ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Науковці відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» взяли участь у підготовці наукової доповіді «Аграрний і сільський розвиток задля зростання і відновлення української економіки» (координатор проекту – Інститут економіки та прогнозування НАН України).

У дослідженні показано, що перспективи аграрного виробництва в контексті забезпечення розвитку національної економіки формуються під дією агроекологічних обмежень і стимулюючих можливостей, до числа яких відноситься розширення доступу до світових ринків, зростання цін на продовольство, сприятливі природно-кліматичні умови, потенціал родючості ґрунтів тощо. Важливу роль для аграрного зростання відіграватиме задіяння потенціалу агролісомеліорації, залучення до обігу площ у зоні ризикованого землеробства, що потребує активізації системи заходів екологічного реінжинірингу. Для прискорення цих процесів необхідне посилення державної підтримки, залучення іноземних інвестицій, приватних інвесторів, зокрема, у рамках проектів державно-приватного партнерства.

Крім позитивних, одним із наслідків аграрного виробництва є екологічно деструктивний вплив на складові природно-ресурсного потенціалу, зокрема, забруднення вод з сільськогосподарських джерел. Україна, яка характеризується низькими показниками забезпеченості водними ресурсами серед решти країн Європи, практично не реалізує дієві заходи для запобігання цим явищам, і ситуація у цій сфері загрозлива. Протягом п’яти останніх років поширення нітратних отруєнь набуло епідемічного рівня. Охорона вод від забруднення з сільськогосподарських джерел потребує економіко-правового забезпечення на національному рівні  з імплементацією Директиви 91/676/ЄЕС і активної практичної роботи на локальному рівні – у сільськогосподарських підприємствах і домогосподарствах, які ведуть сільськогосподарську діяльність.

 

Відділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів