2 жовтня 2017 року

21:25:54 02.10.2017 Назад

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЛІСИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ У СВІТІ, ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ»

27–29 вересня 2017 р. у м. Київ на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Ліси Східної Європи у світі, що змінюється», присвячена питанням сталого лісоуправління та екосистемних функцій лісів у контексті євроінтеграційних намірів України.

Провідний науковий співробітник відділу комплексної оцінки та управління природними ресурсами професор І.М. Лицур був головуючим на другому секційному засіданні та виступив на конференції з науковою доповіддю «Напрями переходу від ринку деревини до ринку лісових ресурсів». Доповідач зазначив, що реформування лісового господарства неможливе без створення ринку лісових ресурсів – дієвого механізму, який регулюватиме і визначатиме об’єктивні ціни на лісопродукцію, а також стимулюватиме лісогосподарське виробництво. Акцентовано, що перехід лісового господарства до системи ринкових відносин стримується, з одного боку, відсутністю реальної еколого-економічної оцінки лісових ресурсів, а з іншого – конкуренції.

Детальніше ознайомитися із виступами учасників конференції можна за посиланням  https://nubip.edu.ua/node/36796