2 жовтня 2017 року

21:28:19 02.10.2017 Назад

ХІ ПЛЕНУМ ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ ЕКОНОМІСТІВ УКРАЇНИ З ПИТАННЯ «ПРО ПЕРСПЕКТИВИ, ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ І РЕКРЕАЦІЇ В УКРАЇНІ»

29 вересня 2017 року директор ДУ ІЕПСР НАН України академік НААН України Хвесик Михайло Артемович, старший науковий співробітник відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів інституту, кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник Ільїна Марія Володимирівна взяли участь у роботі одинадцятого Пленуму Правління Спілки економістів України на тему «Про перспективи, проблеми і завдання розвитку сфери туризму і рекреації в Україні».

Академік НААН України Хвесик Михайло Артемович виступив з науковою доповіддю на тему «Перспективи розвитку туристично-рекреаційної сфери України з урахуванням світових тенденцій».

Метою роботи чергового Пленуму Правління Спілки економістів України було обговорення актуальних проблем, перспектив та завдань розвитку сфери туризму і рекреації в Україні з урахуванням світового досвіду та зобов’язань України щодо імплементації законодавства ЄС в сфері туризму.

Учасники Пленуму особливу увагу приділили висвітленню місця туристично-рекреаційної галузі в економіці України та світу, аналізу стану і проблем її розвитку, зокрема в контексті реалізації Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року.

Поряд з інформативними доповідями учасників Пленуму були представлені презентаційні матеріали відповідно до обговорюваної тематики – зокрема, рекомендації ХІ Пленуму Правління Спілки економістів України.

Серед учасників засідання – науковці, освітяни, політики, громадські діячі, представники міжнародних організацій та інституцій.