25 жовтня 2017 року

16:09:10 25.10.2017 Назад

ПЕРСПЕКТИВНІ МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ  СТІЧНИХ ВОД ДЛЯ МІСЦЕВИХ ГРОМАД

Зростання кількості населення, піднесення економіки, формування нового способу життя, а також глобальні зміни клімату є тими чинниками, що негативно впливають на водні ресурси планети. Водокористувачі всього світу, зокрема сільське господарство, енергетика, промисловість, міста та громадяни, визнають гостру необхідність у подальших дослідженнях  економічно вигідних методів і способів очищення стічних вод.

Водоспоживачі усвідомлюють, що поліпшення якості води і скорочення її потреб певною мірою сприяють значній економії затрат та збільшенню прибутків. Водночас сучасні методи характеризуються так званим парадоксом очистки (або вторинним забрудненням), коли очищення води суб’єктом господарювання негативно позначається на довкіллі. Наприклад, використання фільтрів продукує збільшення твердих відходів шляхом накопичення відпрацьованих матеріалів на полігонах за містом. Саме тому дослідники постійно вдосконалюють існуючі та здійснюють пошук нових інноваційних методів очищення води.

Так, у журналі «Екологія і технологія» опубліковано статтю (автори Мартін Бажант, Свен Шлумпбергер, Ненсі Лу та Метью Сусе), в якій  детально розкрито ідею інноваційного підходу до очищення води. На відміну від інших, у запропонованій системі не використовуються фільтри (зазвичай засмічуються) або кип’ятіння (спричиняє теплове забруднення). Свен Шлумпбергер зазначає, що основою  методу є ударна хвиля, створена електрикою, у водному потоці, яка виштовхує забруднену воду в один бік, а чисту – в інший, таким чином легко розподіляючи  обидва потоки. Найвища  ефективність досягається під час  очищення великих об’ємів стічних вод за допомогою генерованого гідравлічного розриву. Така система видаляє не тільки сіль, але й широкий спектр інших забруднень. Електричний струм, який проходить через воду, на думку дослідників,  може стерилізувати потік засміченої води. Серед переваг цього способу очищення – його портативність, тобто немає потреби у значній інфраструктурі. Таким чином, основний ареал його застосування – віддалені райони поселень або аварійні випадки, коли запаси води забруднені чи знищені.

Інший інноваційний  метод очищення поєднує біологічні та електричні способи видалення небезпечних речовин. За повідомленням EuronewsFuturis, в експериментальному центрі поблизу Севільї розробляється нова екологічна система, яка відкриває значні перспективи для невеликих населених пунктів, оскільки стічні води очищуються природним шляхом підземними мікроорганізмами.

Власне система  не потребує жодних зовнішніх джерел енергії. Вода взаємодіє зі спеціальними мікроорганізмами – електроактивними бактеріями, здатними виробляти електрику. Бактерії покривають поверхню електропровідного матеріалу, який, з одного боку, виконує функцію фізичної опори, а з іншого – прискорює метаболічні процеси, котрі сприяють очищенню. Стічні води з резервуару проходять через біофільтр, забезпечуючи на виході до 25 тис. л чистої води. В експериментальному центрі доведено, що ця технологія ефективна навіть в умовах дуже холодного клімату. Адже шар біомаси, яка очищує воду, розміщений глибоко під землею, і процес відбувається за низьких температур. У результаті отримуємо чисту воду без жодних витрат на  енергію  чи вторинного забруднення. До переваг цієї системи належать її  компактність та  здатність забезпечити потреби невеликої громади.

Таким чином, наведені методи можуть бути застосовані у місцевих громадах в Україні, яким економічно недоцільно через значні відстані об’єднуватися  з великими урбанізованими системами очищення води.

Відділ економічних проблем водокористування