7 грудня 2017 року

16:08:58 07.12.2017 Назад

СИСТЕМНІ АСПЕКТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРУ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Побудова нової ефективної системи експлуатації та збереження водних ресурсів полягає, в першу чергу, у впровадженні інтегрованого управління галуззю за басейновим принципом, що забезпечуватиме стале, ощадне і безпечне використання природних вод.

Інтегроване управління водними ресурсами (ІУВР) сприятиме скоординованому розвитку та сталому використанню водних (поверхневих і підземних), земельних та пов’язаних з ними ресурсів, збереженню життєво важливих екосистем. Такий підхід створює найкращі можливості для досягнення балансу між потребами різних суб’єктів господарської діяльності і можливостями природно-ресурсного потенціалу для їх задоволення та дає змогу сформувати ефективну систему оперативних екологічних заходів.

Сучасна система управління водними ресурсами України  перебуває на перехідному етапі. Зокрема, досі послуговуються радянськими стандартами водокористування, незважаючи на наявність розроблених та затверджених директиви ЄС. Така ситуація характеризується невизначеністю та очікувальною поведінкою суб’єктів підприємницької діяльності й населення.

Нівелювати таку поведінку економічних суб’єктів можливо за допомогою відповідних груп механізмів, а саме: організаційно-економічних, еколого-правових та механізму корпоративної відповідальності, які в сукупності із ендогенними і екзогенними методами забезпечення сталого водокористування спонукатимуть або змушуватимуть учасників виконувати європейські стандарти водокористування. До найбільш сучасних та актуальних механізмів забезпечення інтегрованого управління у сфері водокористування можна віднести: імплементацію водоохоронних директив ЄС, запровадження міжнародного стандарту водокористування Альянсу щодо раціонального використання водних ресурсів (Alliance for water stewardship AWS), формування державно-приватних партнерств, асоціацій водокористувачів, водогосподарських кластерів тощо. Ці обмежувальні та стимулюючі механізми позитивно вплинуть на суб’єкти підприємницької діяльності та населення міських та сільських територій, що на практиці дадуть можливість забезпечити нівелювання невизначеності в умовах  децентралізації системи управління і гарантувати стале функціонування систем водопідготовки та водовідведення  в умовах інтегрованого управління водними ресурсами.

Відділ економічних проблем водокористування