21 грудня 2017 року

23:00:16 21.12.2017 Назад

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ»

13 грудня 2017 року Державною установою «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» спільно з Навчально-науковим інститутом управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського (м.Київ) було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні». До організації заходу також були залучені Міністерство освіти і науки України, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Полтавський національний технічний університет імені Ю.Кондратюка, Вища школа менеджменту (Республіка Польща, м. Варшава). У конференції взяло участь 152 учасники, з них троє – з країн далекого зарубіжжя. Загальна проблематика заходу стосувалася публічного управління, природокористування та охорони навколишнього природного середовища, економіки й підприємництва, розвитку фінансової системи в Україні, бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, світового господарства й міжнародних економічних відносин, а також окремих аспектів теорії і практики менеджменту.

Представники ДУ ІЕПСР НАН України академік НААН України, д.е.н., проф. М.А.Хвесик, д.е.н., проф. І.К.Бистряков, д.е.н., проф. Є.В.Хлобистов, к.е.н., доц. Д.В.Клиновий у своїх виступах, що знайшли відображення в резолюції конференції, наголосили на необхідності впровадження державно-приватного партнерства в публічне управління розвитком господарства територій; досягнення цілей сталого розвитку ООН-2015 у природокористуванні та регіональній політиці; застосування стратегічних екологічних оцінок у муніципальному управлінні, вдосконалення системи податків, зборів і рентних платежів; стабілізації фінансової системи країни за рахунок виваженої монетарної політики, реалізації електронного врядування; створення конкурентоспроможної національної економіки на базі досягнень 4-ї промислової революції.