22 січня 2018 року

21:53:23 22.01.2018 Назад

ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВОДОСПОЖИВАННЯ МІСТ

Сьогодні використання підземних вод у комунально-побутовій сфері стає більш пріоритетним порівняно з поверхневими ресурсами, що обумовлене їх природною захищеністю від забруднень, високою якістю, стабільністю запасів та низкою інших переваг. Прогнозні ресурси підземних вод в Україні становлять понад 22 км3/рік. Значне поширення водоносних горизонтів визначає їх суттєвий потенціал для водопостачання як окремих споживачів, так і великих міст, одночасно прирівнюючи їх до статусу корисної копалини на рівні з покладами енергетичної сировини.

Прикладом сталого використання підземних вод у забезпеченні водоспоживання великих міст може слугувати система водопостачання одного з обласних центрів України – Полтави. Джерелом господарсько-питного водозабезпечення тут є артезіанські води сеноман-нижньокрейдяного горизонту, який залягає на глибині 400–800 м. На відміну від більшості міст України, де воду беруть переважно з поверхневих джерел, мешканцям Полтави вона постачається із захищених напірних підземних горизонтів.

Водопостачання міста здійснюється за допомогою п'яти водозабірних майданчиків. Для створення необхідного запасу та регулювання її подачі побудовано вісім резервуарів чистої води загальним об'ємом 48000 метрів кубічних.

Запасів води в підземних джерелах настільки багато, що існуючих потужностей 20-ти свердловин цілком достатньо, щоб збільшити її подачу у декілька разів. А надійність окремо розташованих п’яти водозаборів дає змогу в разі будь-якої аварійної ситуації здійснювати водозабезпечення міста за допомогою лише двох–трьох з них.

Моніторинг води у свердловинах протягом багатьох років свідчить про те, що її склад у Полтаві за основними показниками майже не змінюється та відповідає чинним санітарним вимогам.

Подальші заходи зі сталого та ощадливого використання водозаборів одночасно з розвитком водопостачання з підземних джерел у нашій країні мають включати поступове скорочення застосування високоякісних підземних вод для технічних цілей; забезпечення оптимального режиму експлуатації водоносних горизонтів; створення якісної системи обліку споживання підземних водних ресурсів.

Слід також зазначити, що в майбутньому за умов ощадливого використання можлива реалізація теплової енергії підземних вод для обігрівання будинків, нежитлових приміщень, одержання чистої енергії, а також залучення цих ресурсів до сфери охорони здоров’я.

В публікації частково використано матеріали сайту: http://www.vodokanal.poltava.ua/


 

Відділ економічних проблем водокористування