24 січня 2018 року

19:06:29 24.01.2018 Назад

ДОПОВІДЬ ЮНЕСКО «ЛІСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ВПЛИВ НА ВОДНІ РЕСУРСИ: ОГЛЯД 13 КРАЇН»

Природні ресурси тісно пов’язані між собою і постійно перебувають у взаємодії, а зміна одного елементу призводить до корекції параметрів інших елементів природного середовища. Дослідження окремих зв’язків та впливів у цій сфері відображено у доповіді ЮНЕСКО «Лісовий менеджмент та вплив на водні ресурси: огляд 13 країн», в якій фахівцями проводиться спостереження можливої взаємодії між показниками стану лісових ресурсів та водних систем.

У вступі зазначається про те, що «Хоча ліси можуть забезпечити величезні екологічні, соціальні та економічні вигоди для націй, вони також по-різному впливають на гідрологічний цикл».

Автори приходять до висновків, що конфлікти між лісами та водою зростають. Враховуючи той факт, що сільське господарство, видобуток корисних копалин та зростання міст будуть тільки посилювати свої характеристики, вимоги до водних та лісових ресурсів також збільшаться, що може зумовити нові конфлікти.

Враховуючи залежність лісових та водних систем, відзначається, що створення, збереження та управління лісами є завданнями для більшості країн, щоб забезпечити нормальний стан вододілів. Важливим у цьому контексті є проведення заходів з лісовідновлення, лісонасадження та відновлення землі. У доповіді проводиться аналіз проблеми для окремих країн, серед яких географічно наближеними до України є Румунія та Іспанія.

Варто зазначити, що проблеми, які досліджуються, характерні і для України. Однією з них є вирубування лісів, яке набуло загрозливих масштабів, що призводить до низки наслідкових процесів. Одним з таких є катастрофічні повені західних регіонів України.

Інтенсивне господарське втручання людини в природу карпатських лісів почалося з середини XVIII сторіччя з метою збільшення орних земель, внаслідок чого лісистість знизилась приблизно в 1,5 рази. Із середини XIX сторіччя починаються промислові рубки лісу. Особливо значної шкоди лісам Карпат було завдано в повоєнні роки, коли фактичні рубки лісу суцільним способом у двічі-тричі перевищували науково обґрунтовані нормативи. В результаті верхню межу лісу знижено на 200–300 м, порушено вікову та породну структуру деревостанів. Основна причина виникнення паводків – у верхній вологій частині басейнів гірських рік, де випадає до 1400–1600 мм опадів на рік. Саме тут потрібно здійснити систему профілактичних заходів. Ведення лісового господарства в цих басейнах повинно базуватися на екологічному принципі «постійності лісу». Тут доцільно обмежити обсяг користування лісом, практикувати вибіркові рубки. У прибережній захисній зоні річок варто взагалі заборонити рубки.

Ліси виконують ще й водоочисну роль, вони мають сприятливий вплив на бактеріологічні та фізичні властивості води. Лісові води (в тому числі і поверхневого стоку) завжди несуть менше завислих часток і розчинених хімічних речовин, ніж води, що поступають із сільськогосподарських угідь, урбанізованих територій. Ступінь переваг якісного складу лісових вод над водами інших категорій по мірі зростання антропогенного навантаження продовжує збільшуватись. Таке явище свідчить про те, що ліси як потужні екосистеми зберігають значний потенціал здатності до самоочищення і протистояння рушійним силам техногенезу.

Для запобігання цим процесам і зменшення їх наслідків необхідно реалізовувати комплекс заходів, метою яких є поліпшення характеристик заліснення територій, контроль за вирубуванням лісів, розробка та впровадження системи заходів з агролісомеліорації як цілісної системи лісогосподарських заходів, спрямованих на покращення грунтово-гідрологічних умов певного регіону, забезпечення більш високого рівня еколого-економічної ефективності ведення сільського господарства та нарощування обсягів виробництва у галузях харчової та переробної промисловості агропромислового комплексу за рахунок підвищення якості продукції, що виробляється.

Потрібно також створити водозахисні заказники, розширювати і створювати нові смуги водозахисних прибережних лісів, не допускати використання прируслової зони для сільськогосподарських угідь, залісити й залужити еродовані пасовища, заборонити вирубку чагарників для розширення площі орних земель.

Гіперпосилання: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002479/247902e.pdf

 

Відділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів, відділ економічних проблем водокористування