19 лютого 2018 року

16:36:54 19.02.2018 Назад

ПРОПОЗИЦІЇ РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ДУ ІЕПСР НАН УКРАЇНИ ЩОДО ПІДТРИМКИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.01.2018 р. № 75 утворено робочу групу з питань підготовки пропозицій щодо підтримки молодих учених, до складу якої включено представників Міністерства, Рад молодих учених НАНУ, МОН та МОЗ.

Рада молодих учених Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» звернулася до Ради молодих учених НАН України і Ради молодих учених при МОН із наступною пропозицією для робочої групи:

        запропонувати Кабінету Міністрів України з метою економії витрат здобувачів наукових ступенів на друк монографій, а також для розширення способів поширення монографій здобувачів електронними каналами:

        внести зміни до Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, додавши скрізь по тексту після слова «монографії» слова «(в друкованому чи електронному вигляді)»;

        зобов’язати МОН привести у відповідність з цими змінами всі свої накази та інші відомчі нормативно-правові акти з питань атестації наукових кадрів.