20 березня 2018 року

12:32:24 20.03.2018 Назад

УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, КАДАСТРУ ТА УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ»

15 березня 2018 року заступник директора з наукової роботи ДУ ІЕПСР НАН України д.е.н., проф. Бистряков І.К., завідувач відділом проблем економіки земельних та лісових ресурсів ДУ ІЕПСР НАН України д.е.н. Сундук А.М., провідний науковий співробітник відділу комплексної оцінки та управління природними ресурсами ДУ ІЕПСР НАН України д.е.н., проф. Лицур І.М. взяли участь у роботі конференції «Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами», організованою кафедрою землеустрою та кадастру Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету.

До участі у заході запрошені представники державних та приватних організацій, що займаються геодезичною та землевпорядною діяльністю, науково-педагогічні працівники, аспіранти, студенти.

Представники ДУ ІЕПСР НАН України виступили з доповідями: «Механізми управління природними ресурсами в умовах євроінтеграційних процесів» (Бистряков І.К.), «Пріоритети фінансово-економічного регулювання у сфері використання земельних ресурсів» (Сундук А.М.), «Проблеми обліку земель лісогосподарського призначення» (Лицур І.М.). 

Учасники конференції ознайомилися з досвідом провідних аграрних компаній щодо практики ефективного та збалансованого використання земель сільськогосподарського призначення.