22 березня 2018 року

09:51:16 22.03.2018 Назад

В УКРАЇНІ УХВАЛЕНО ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ЗАКОН ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

20 березня 2018 року Верховна Рада України виконала одну із основних вимог ЄС – ухвалила  у другому читанні законопроект № 6106 «Про стратегічну екологічну оцінку», імплементація якого передбачена Угодою про асоціацію з Європейським Союзом. У документі йдеться про встановлення механізму стратегічної екологічної оцінки (СЕО) та внесення змін до окремих законодавчих актів, спрямованих на забезпечення охорони навколишнього природного середовища під час планування суспільного розвитку та господарської діяльності з урахуванням пріоритетності факторів впливу на довкілля, в тому числі використання водних ресурсів, та забезпечення сталості екосистем у процесі прийняття стратегічних рішень.

Як зазначено у пояснювальній записці, основними завданнями стратегічної екологічної оцінки, що мають поетапно вирішуватись у наступні роки є: а) інтеграція екологічних цілей та пріоритетів, пов’язаних із забезпеченням сталого розвитку, до розробки визначених документів державного планування; б) узгодження процедур  проведення СЕО з європейськими нормами на основі відповідних міждержавних угод, міжнародних конвенцій тощо; в) поширення практики СЕО на місцеві проекти й програми; г) удосконалення механізмів реалізації СЕО та контролю її ефективності.

У рамках децентралізації та регіонального розвитку прийняття законопроекту забезпечить застосування СЕО до проектів стратегій, планів, цільових програм та програмних документів, включаючи будь-які зміни до них, які розробляються на державному, регіональному або місцевому рівнях, що сприятиме збереженню та покращенню навколишнього природного середовища й здоров’я населення.

Відповідно до офіційної заяви Постійного представництва Європейського Союзу в Україні, цей закон є важливою складовою національної екологічної політики, що дасть змогу враховувати інтереси громадян, підприємств та споживачів і водночас приділяти належну увагу питанням екологічного стану.

Таким чином, зазначене вище  є черговим кроком та значним прогресом нашої держави у впровадженні Угоди про асоціацію у сфері охорони довкілля, зокрема інструментів оцінки впливу на нього, управління водними ресурсами та відходами, охорони природи.

Відділ економічних проблем водокористування

д.е.н., с.н.с. Л.В. Левковська,

 к.е.н. О.С. Колтунович