6 квітня 2018 року

11:05:58 06.04.2018 Назад

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ХХІ СТОЛІТТІ: КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ, ОСНОВНІ ВИКЛИКИ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ»

27 березня 2018 року пр.н.с. відділу комплексної оцінки та управління природними ресурсами, к.е.н., с.н.с. Клиновий Д.В. з доповіддю «Євроінтеграційна стратегія трансформації управління природними ресурсами територіальних громад в Україні» взяв участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості», яка відбулася під егідою програми імені Жана Моне у рамках проекту «Enhanced Visibility on European Integration Teaching and Research» за участю міжнародних експертів, представників наукової спільноти, викладачів ВНЗ, працівників державних установ, підприємницьких структур та студентства на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У доповіді подано розгорнуту характеристику сучасних підходів до формування стратегії трансформації управління природними ресурсами територіальних громад у процесі децентралізації. Показано роль муніципалітетів у залученні природних активів в господарський обіг в умовах децентралізованого управління економікою. Окреслено основні напрями трансформації діючої структури управління природними ресурсами територіальних громад, які мають забезпечити формування на основі місцевих природно-ресурсних комплексів повноцінних природних активів, включаючи ідентифікацію прав власності на природні ресурси,  їх капіталізацію, вилучення природної ренти на користь бюджетів, інституціональні перетворення, які передбачатимуть  делегування частини управлінських функцій від верхніх ланок управління територіальним громадам.