18 квітня 2018 року

20:10:50 19.04.2018 Назад

КРУГЛИЙ СТІЛ «ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ ЩОДО ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ І ПОЛІТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ»

17 квітня 2018 року у залі засідань ДУ ІЕПСР НАН України відбувся круглий стіл на тему «Досвід Німеччини щодо охорони земель і політики застосування добрив» за участі представників Федеративної Республіки Німеччини: менеджера міжнародних проектів Товариства з управління та реалізації землі (BVVG) пана К. К. Ґільґена; першого заступника голови району Штендаль, керівника відомства екології д-ра Д. Грубера; співробітника реферату 511, відділ рослинництва, луків і пасовищ Федерального міністерства продовольства та сільського господарства Німеччини (BMEL, Бонн) д-ра У. Шультгайс; співробітника відділу добрив та осаду стічних вод Відомства охорони довкілля району Штендаль д-ра К. Візе.

ДУ ІЕПСР НАН України представляли директор академік НААН України д.е.н., проф. М.А. Хвесик; заступник директора з наукової роботи, д.е.н., проф. І.К. Бистряков; учений секретар к.е.н., с.н.с. А.О. Коваленко; завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів д.е.н., с.н.с. А.М. Сундук; докторант к.е.н., с.н.с. О.В. Сакаль; співробітники відділу економічних проблем водокористування к.е.н., с.н.с. В.М. Мандзик і к.е.н. Г.С. Штогрин; аспірант І.І. Бегаль,

Директор інституту академік НААН України М.А. Хвесик та заступник директора з наукової роботи д.е.н., проф. І.К. Бистряков виступили із вітальним словом, відзначивши наукові напрацювання співробітників установи за темою круглого столу, а також підкреслили значення закордонного досвіду для забезпечення еколого-економічної і соціальної ефективності сільськогосподарського землекористування в Україні.

У своїй доповіді проф. М.А. Хвесик акцентував увагу на процесах децентралізації влади в Україні, аргументував, що саме місцеві громади як власники і розпорядники земель сільськогосподарського призначення виступають основним гарантом сталого використання земель, особливо в умовах загострення дефіциту продуктивних земель для ведення сільського господарства.

Доповідь проф. І.К. Бистрякова була присвячена аналізу рушійних сил інституціональних змін у землекористуванні та історичних передумов таких змін. Він зазначив, що у новітній період суттєву роль у формуванні розміру землекористувань в Україні та світі відіграватимуть техніко-технологічні фактори.

Пан К.К. Ґільґен у своїй промові у загальних рисах окреслив засади охорони земель у Німеччині, роль якості земельних ресурсів у забезпеченні дохідності земель державної власності, наголосивши на пріоритетах охорони земель сільськогосподарського призначення у земельній політиці Німеччини, прокоментувавши тенденції використання земель під об’єктами альтернативних джерел енергії.

Д-р Д. Грубер у своїй доповіді поділився досвідом Німеччини щодо структури адміністративних органів і їх повноважень при контролі охорони землі на рівнях Федерація – федеральні землі – райони. Він також висвітлив етапи і зміст реформи структури адміністративних органів на рівні районів та їхній вплив на розподіл повноважень у царині охорони землі, деталізувавши установи, фаховий нагляд і компетенції у федеральній землі Саксонія-Ангальт.

У своєму виступі д-р У. Шультгайс проаналізувала правові приписи у сфері охорони земель та застосування добрив у Німеччині. Вона розповіла про законодавче забезпечення охорони земель різного рівня, новітні тенденції в інституціональному забезпеченні землеохоронних заходів, підходи до сталого використання рілля та пасовищ. Експерт також описала правові приписи застосування добрив у Німеччині, моніторингову мережу, продемонструвавши динаміку вмісту нітратів у ґрунтових водах і новітні тенденції змін до законодавства про добрива.

Доповідь д-ра К. Візе на тему «Застосування актуального німецького законодавства про добрива з огляду на профілактичну охорону землі» була присвячена аналізу наявної ситуації в районі Штендаль, застосуванню законодавства про добрива в сільському господарстві та місцевими органами влади, контролю і нагляду використання осаду стічних вод та біовідходів у якості добрив у сільському господарстві, а також профілактичній охороні землі у сільському господарстві і місцевими органами влади з огляду на збереження родючості земель завдяки добривам.

Доповіді німецьких експертів викликали жваву дискусію та низку уточнюючих запитань.

Учасники зустрічі уточнили напрями подальшої співпраці та наукового обміну.