18 травня 2018 року

22:18:47 18.05.2018 Назад

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЛІСІВНИЧОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

27 квітня 2018 року на базі ННІ лісового і садово-паркового господарства НУБіП України відбулася важлива подія для української лісівничої наукової спільноти – Загальні збори Лісівничої академії наук України.

У роботі загальних зборів взяв участь провідний науковий співробітник відділу комплексної оцінки та управління природними ресурсами, професор, член-кореспондент Лісівничої академії наук України І.М. Лицур.

Лісівнича академія наук України (ЛАН України) є науково-творчим, методичним та координаційним громадським центром у галузі лісівництва, лісоексплуатації, технології деревообробки та економіки лісового комплексу. Основною метою її діяльності є об’єднання творчих зусиль вчених і практиків лісового комплексу для підвищення престижу лісівничої та лісоінженерної справи, налагодження тісної співпраці між лісівничою практикою та наукою, підтримка передових науково-практичних розробок та досягнень науки і практики, захист довкілля, охорона та примноження лісових багатств держави.

Ключовим питанням порядку денного цьогорічного зібрання ЛАН України було обговорення перспектив розвитку та законодавчого врегулювання Національної лісової політики. Основні доповіді з цього питання були зроблені заступником Голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимиром Бондарем, Головою Товариства лісівників України, завідувачем кафедри дендрології та лісової селенкції НУБіП України Юрієм Марчуком та директором ННІ лісового і садово-паркового господарства НУБіП України Петром Лакидою. Як результат, Загальні збори ЛАН України прийняли рішення про створення робочої групи, яка у найближчий час має розробити проект Закону «Про лісову політику України».

Детальніше ознайомитися із виступами учасників загальних зборів Лісівничої академії наук України можна за посиланням  https://nubip.edu.ua/node/46442 та http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=192033&cat_id=32888