23 травня 2018 року

20:06:18 23.05.2018 Назад

КРУГЛИЙ СТІЛ «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ І ЗАЙНЯТОСТІ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ ШВИДКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ»

17 травня 2018 року завідувач відділом проблем економіки земельних та лісових ресурсів ДУ ІЕПСР НАН України д.е.н. Сундук А.М. взяв участь у роботі круглого столу «Сучасні проблеми ринку праці і зайнятості в контексті політики швидкого економічного зростання», який був організований Інститутом підготовки кадрів Державної служби зайнятості України.

У рамках виступу з доповіддю «Зелена економіка і робочі місця: можливості взаємодії» акцентовано увагу на тому, що, згідно оцінки експертів, одним з важливих трендів є розвиток зеленої економіки, яка включає виробництво товарів та надання послуг за умов дотримання екологічних нормативів, попередження екологічних загроз, впровадження екологічно чистих технологій, які мінімізують використання сировини та забруднення довкілля.

Відповідні вимоги до процесу виробництва змінюють саму структуру, зміст та значення підприємництва як форми економічної діяльності. Особливо це позначається на зайнятості, спроможності підприємства створювати нові та зберігати існуючі робочі місця.

Зазначено, що в Україні є декілька сфер, де реально можливе створення таких робочих місць. Насамперед, мова йде про енергетику, будівництво, сільське господарство, а також органічне землеробство, зелений туризм та деякі інші.

Визначено систему заходів з розвитку зеленої економіки та формування нових робочих місць, до числа яких можливо зарахувати удосконалення правового забезпечення розвитку підприємств зеленої економіки, розробку програм з боку держави для підтримки подібних підприємств, розробку та впровадження стимулюючих інструментів для ринку праці у галузі зеленої економіки тощо.