6 липня 2018 року

17:03:23 06.07.2018 Назад

АТЛАС ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ ГЛОБАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Світовим банком опубліковано Атлас Цілей сталого розвитку (TheAtlasofSustainableDevelopmentGoals 2018). Як зазначає у вступному слові MahmoudMohieldin, віце-президент Групи Світового банку, «країни визначаються бажанням досягти цілей, намічених у Порядку денному 2030 і, як наслідок, наша підтримка цієї роботи продовжує зростати. Фахівці нашої секторальної глобальної практики вже володіють глибокими знаннями та досвідом у відношенні до всіх 17 Цілей сталого розвитку. Це бачення знайшло своє відображення у Атласі Цілей сталого розвитку 2018 року, який являє собою візуальний посібник з основних тенденцій. Він має на меті допомогти нам краще зрозуміти прогрес щодо Цілей та допомогти розробникам, що займаються ними, в їх повсякденній роботі».

В основу розробки покладено відповідні індикатори розвитку та статистична інформація, зібрана Світовим банком у 200 країнах світу з метою оцінки тенденцій глобального розвитку та якості життя населення. Для кожної з 17 Цілей сталого розвитку відібрано низку показників, що сукупно відображають поточну ситуацію та проблеми кожної країни. На понад 180 діаграмах та графіках Атласу читач знайде не лише статистичні дані й опис тенденцій, але й іншу інформацію, що дозволить по-іншому оцінити відомі факти. Наприклад, з 1960-х рр. тривалість життя людей суттєво зросла; однак навіть сьогодні у країнах з низьким рівнем доходів третина всіх смертей припадає на дітей віком до 5 років. Це може здатися дивним, однак донині лише 69% дорослих у світі мають рахунок у банку або мобільного провайдера, і ще меншим цей відсоток є серед жінок, молоді, осіб літнього віку та неосвічених. Далі наведено перелік Цілей сталого розвитку до 2030 року та короткий опис відповідних індикаторів, які формують уявлення не тільки відносно забезпечення сталого розвитку, але й оцінюють глобальні тенденції.

Зокрема, для Цілі 6 (Забезпечити доступ та стале управління водними ресурсами) зазначається про те, що питна вода є життєво важливою, але тільки 71% людей мають воду, яка управляється належним чином (безпечне управління). Подібне управління означає формування найвищого рівня сервісу, що потребує поліпшення джерел води, доступність, коли необхідно, уникнення забруднення.

Під час аналізу Цілі 7 (Забезпечити доступ до надійних та сучасних джерел енергії) показано базові характеристики цієї цілі. Разом з тим, як показує аналіз розробки фахівців Світового банку, для України значна енергозатратність промисловості залишається нагальною проблемою: показник обсягу енергії, яку необхідно витратити для виробництва продукції або послуги вартістю 1 долар є одним із найбільших у світі (понад 10 МДж). 

Ціль 10 – Зменшити нерівність усередині та між країнами. У розробці зазначається про те, що існує значна нерівність між країнами та регіонами. Північна Америка в 3,5 рази багатша за середнє загальне значення, але її доходи для одного жителя знижуються. На противагу Америці, доходи зростають в Південній і Східній Азії та Тихоокеанському регіоні. Україна входить до 34 країн світу, де доходи найбідніших 40% населення зростають повільніше, ніж в середньому у світі.

Ці та інші позиції Атласу можливо використовувати під час підготовки розробок, що стосуються теоретичних та прикладних аспектів забезпечення сталого розвитку, дослідження глобальних трендів, галузевих аспектів, визначення орієнтирів досягнення цілей тощо.

Режим доступу до ресурсу: //datatopics.worldbank.org/sdgatlas/ World Bank. – World Bank, 2018. – 91 p.


Завідувач відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів,

д.е.н., с.н.с. Сундук А.М.,

 

с.н.с. відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів,

д.е.н., с.н.с. Ільїна М.В.