6 липня 2018 року

17:06:13 06.07.2018 Назад

УЧАСТЬ У ПІДГОТОВЦІ МОНОГРАФІЇ «РИНОК ПРАЦІ І ЗАЙНЯТІСТЬ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

В Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості України опубліковано монографію «Ринок праці і зайнятість в Україні: реалії та перспективи», участь в підготовці якої приймали завідувач відділом проблем економіки земельних та лісових ресурсів Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» д.е.н., с.н.с. Сундук А.М., д.е.н., с.н.с. Ільїна М.В., к.е.н., с.н.с. Шпильова Ю.Б.

У монографії досліджуються особливості теоретичного і практичного регулювання ринку праці України в умовах макроекономічної нестабільності. Автори розкривають проблеми структурної перебудови ринку праці. Розглядаються основні аспекти включення України до міжнародного ринку праці в умовах глобалізації. Показано вплив організаційного структурування підприємництва на зайнятість населення та потенціал екологічного підприємництва у формуванні нових робочих місць.

Фахівці ІЕПСР приймали участь у дослідженні потенціалу екологічного підприємництва у формуванні нових робочих місць. Показано систему базових підходів до розуміння поняття екологічного підприємництва, проаналізовано іноземний досвід та приклади його організації, визначено потенціал ринку екологічного підприємництва України.