24 липня 2018 року

20:15:35 26.07.2018 Назад

ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ В СТРАТЕГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Досвід зарубіжних країн (передусім США) переконливо свідчить, що перспективним напрямом   стратегії збереження водних ресурсів  є вивчення  водних індексів, котрі  пов’язані  з спеціальними фондами ETF і формують загальне уявлення про біржові коливання акцій компаній у сфері водних послуг. Загалом інвестиції у водні фонди розглядаються як реальний інструмент отримання прибутку від  екологічного бізнесу. Згідно з позицію компанії MorganStanley у XXI ст. капіталовкладення у водні ресурси  – одна з найбільш перспективних інвест-ідей.

Але українські компанії не можуть вільно виходити на фондові майданчики. Для цього необхідно усунути низку  перешкод, а саме: неврегульованість законодавчого забезпечення подібної діяльності, відсутність реальної державної підтримки тощо. Передусім доцільно ввести пропозиції щодо інституціонального підґрунтя цього питання.

                   З огляду на досвід зарубіжних країн щодо сек’юритизації активів, ефективним є об’єднання організацій у т.зв. пул позичальників і створення  спеціальної цільової компанії, котра може представляти інтереси останніх перед інвесторами-банками та іншими кредитними й інвестиційними об’єктами. Для підприємств ЖКХ наразі першочергове завдання полягає в структуруванні дохідної частини, що передбачає  необхідність обов’язкового визначення суми резерву на розвиток (цільового модернізаційного збору).

                   Доцільно акумулювати кошти резервних фондів різних територіальних громад і створити базовий актив для вирішення потреб щодо ремонту та реконструкції загального майна (наприклад, систем водопостачання й водовідведення). За допомогою  розроблених методичних рекомендацій щодо  аудиторських перевірок таких структур територіальних громад (цільових  компаній)  можливо зобов’язати  аудиторів звертати увагу на порядок  визначення зборів до резервного фонду на модернізацію, його відображення на рахунках банку, використання суми цього збору тощо. Рекомендуємо як заставу під залучення кошів для модернізації обладнання ЖКХ територіальних громад  гроші майбутніх платежів  за воду тощо.

                   Цільова компанія акумульовані кошти резервних фондів   територіальних громад може  спрямовувати на придбання інвестиційного сертифіката, який засвідчує право власності учасника пайового фонду на його частку у фінансовій компанії.

         Також з метою оптимізації фінансових вкладень у модернізацію системи  водокористування територіальних громад рекомендуємо створити інформаційну базу для потенційних інвесторів, яка міститиме дані вкладень та цільового використання коштів.

         Диверсифікація джерел інвестиційного забезпечення у системі водокористування відповідає вимогам ЄС щодо скорочення безпосереднього  державного втручання в підприємницьку діяльність суб’єктів господарювання та надання пріоритету непрямим методам регулювання ефективного природокористування.

 

Відділ економічних проблем водокористування