_

21:37:12 31.07.2018 Назад

ПІДСУМКИ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДУ ІЕПСР НАН УКРАЇНИ

Згідно постанови Президії НАН України від 11.07.2018 р. №241 «Про підсумки оцінювання діяльності наукових установ НАН України» на підставі рішення постійної комісії НАН України з оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України Державну установу «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» віднесено до категорії «А». Зокрема, зазначено, що інститут займає лідируючі позиції за широким спектром наукових досліджень по економіці природокористування, природно-техногенній безпеці, оцінці ефективності використання, охорони та відтворення природно-ресурсного потенціалу, а також проблемних питаннях сталого розвитку України. Установа має вагомі наукові та практичні результати діяльності, визнані на найвищому національному й міжнародному рівнях. Високий науковий потенціал колективу забезпечує значний вплив на науково-технічний та соціальний розвиток країни. Значні здобутки у рамках фундаментальних досліджень та прикладних розробок у галузі економічних проблем природокористування й сталого розвитку сприяли їх активному інтегруванню у світовий науковий простір, а інформаційно-аналітичні матеріали, експертні висновки і рекомендації широко впроваджені у діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, включаючи суб’єктів господарювання приватно-публічних утворень, що активно формуються в Україні на засадах всебічного використання європейського досвіду.