16 серпня 2018 року

07:52:45 16.08.2018 Назад

ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ В УКРАЇНІ ТА ОСНОВНІ ГРАВЦІ В АГРОБІЗНЕСІ

В цілому, згідно зі звітом LandMatrix, починаючи з 2000 року 26,7 млн га сільськогосподарських земель (або 2 % орних) усього світу перейшло під контроль іноземних інвесторів. Стосовно України, то такі підконтрольні землі становлять 2,4 млн га із загальної площі сільськогосподарських угідь 42,7 млн га.

Україна належить до першої десятки держав за площами сільськогосподарських земель, контрольованих іноземними інвесторами. Про це свідчать результати аналітичного звіту міжнародної незалежної ініціативи з моніторингу землі LandMatrixInitiative (landmatrix.org), партнером якої в Східній Європі є Національний екологічний центр України.

Найбільшими підприємствами на землях сільськогосподарського призначення України, є, поза всяким сумнівом, агрохолдинги, значення яких важко недооцінити. В експорті нашої держави на 40 % становить сільськогосподарська продукція, що є результатом функціонування агрохолдингів та інших фермерських господарств. Великі агрохолдинги майже всю свою продукцію експортують. У структурі експорту товарів найбільшою за минулий рік була частка АПК − 42 %, перевищивши показник металургійного комплексу, який дорівнював 22,9 %. У грошовому еквіваленті великі агропідприємства принесли країні 53,4 млрд грн доходу. Українські агрохолдинги стабільно забезпечують високі показники: виробляють 38% зернових та зернобобових культур, разом із фермерами вирощують 92,5% цукрових буряків, та є основними виробниками м’яса птиці – 70,4%.

Ці підприємства (за станом на 2018 рік їх офіційно зареєстровано 100 од.) сьогодні, не є просто власниками земельного банку понад 100 тис.га. Наразі простежується чітка тенденція послаблення процесу накопичення земельних ресурсів великими агрокорпораціями і посилення уваги до ефективного вирощування сільгосппродукції. Поліпшення та оптимізація виробництва, використання нових технологій, агрохімічних добавок забезпечує більшу ефективність вирощування і реалізації зерна,ніж просто зростання кількості земельних ділянок. Тобто йдеться про важливість не кількості, а якості. Оптимізація земельних питань пов'язана також з управлінням, адже набагато простіше управляти компактно розташованими територіями, що сприятиме підвищенню урожайності, а отже,і прибутковості (табл.).

 

Об’єми земельного банку агрохолдингів

Земельний банк, тис. га

Назва адміністративних одиниць

400650

Вінницька, Хмельницька, Чернігівська, Сумська, Полтавська

200400

Тернопільська, Житомирська, Київська, Черкаська, Харківська, Донецька

100200

Одеська, АРК, Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Луганська, Львівська, Рівненська

До 100

Закарпатська, Запорізька

Якщо характеризувати агрохолдинги за кількістю обробленої аграрними компаніями землі, то у 2017 року 93 сільськогосподарських підприємства обробляли більше як 10 тис га (для порівняння: 2012 р. – 80 од.), а частка сільгоспземель у користуванні агрохолдингів становила 29 % від усіх сільгосппідприємств (відповідно 25 %). 

Упродовж досліджуваного періоду зріс також загальний земельний банк в обробітку агрохолдингами − із 5,6 до 5,95 млн га, і площа сільгоспугідь у їх користуванні − на 6,3%. Зважаючи на динаміку останніх років, варто очікувати продовження цих трендів.

Агрохолдинги нерівномірно зосереджені на території України:найбільша їх кількість 2017 року налічувалася в Київській (32), Чернігівській (28) та Полтавській (26) областях, найменша − у Закарпатській (1), Луганській (5) та Чернівецькій (5).

Таким чином, величезні земельні території в наш час не є гарантом високого і стабільного прибутку. Сьогодні ставку потрібно робити на модернізації виробництва, використанні точних технологій у посіву та процесі обробітку, нових стійких до хвороб і погодних умов гібридів посівного матеріалу, що зменшить залежність від кліматичних факторів.

 

Шашула Людмила, пр.н.с., с.н.с., к.е.н.

відділ проблем економіки земельних і лісових ресурсів