15 вересня 2018 року

12:43:18 15.09.2018 Назад

ЗУСТРІЧ У ЖИТОМИРСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

11 вересня 2018 року в Житомирському державному університеті імені Івана Франка на базі кафедри економіки, менеджменту і маркетингу відбулася зустріч з дійсним членом (академіком) Національної академії аграрних наук України та Міжнародної інженерної академії, доктором економічних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України Хвесиком Михайлом Артемовичем, директором Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».

Результатом зустрічі стало проведення науково-методичного семінару на тему «Особливості кадрового потенціалу закладів вищої освіти» та підписання двосторонньої угоди про співпрацю. В ході семінару було обговорено ряд проблем, пов’язаних з формуванням кадрового потенціалу закладів вищої освіти і науки, соціально-економічного розвитку держави і регіонів, перспектив децентралізації влади і розвитку місцевого самоврядування, розробки механізмів публічно-приватного партнерства і їх впровадження на регіональному і місцевому рівнях для реалізації моделі сталого розвитку, ефективного використання наявного природно-ресурсного потенціалу об’єднаних територіальних громад і управління ним.

Поряд з цим, було обговорено також питання підвищення рівня електронного наукового фахового видання Житомирського державного університету імені Івана Франка «Економіка. Управління. Інновації» та складу редакційної колегії, питання збільшення публікацій іноземними мовами та у співтоваристві з іноземними вченими.

Академіком М.А. Хвесиком було зазначено, що нині в умовах формування нової економіки необхідно брати до уваги три ключові фактори конкурентоспроможності освітнього потенціалу: швидкий розвиток ринку знань, широке використання інновацій і публікаційна активність.