18 жовтня 2018 року

23:01:15 18.10.2018 Назад

ПРОСТОРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Житомирська область є однією з найбільш успішних в частині реалізації реформи децентралізації влади. З метою визначення проблем та перспектив розвитку територій актуальним є їх просторова диференціація. Практика показує, що наближеність територій до великого міста впливає на площу та чисельність населення громади, що об‘єднується: чим ближче розташована об’єднана територіальна громада (ОТГ) до міста, тим меншою є її площа та кількість населення, і навпаки. Таким чином, наближеність громади до міста більшою мірою визначає її економічну спроможність, аніж кількість населення та площа. На Житомирщині найбільш віддаленими від обласного центру є Олевська міська громада, Народицька селищна, Білокоровицька сільська; наближеними – Тетерівська, Станишівська та Глибочицька сільські громади.

Аналіз тривалості об’єднання територіальних громад демонструє, що периферійні та відносно віддалені громади об‘єдналися раніше за наближені: середній період, протягом якого існують зазначені групи ОТГ, складає 19,4, 18,7 та 15,9 місяців відповідно. Щодо кількості населених пунктів, що припадає на одну ОТГ, то чим ближче розташовані громади до обласного центру, тим вони дрібніші (менше населених пунктів входить до їх складу), і навпаки. Так, середня кількість населених пунктів у наближених громадах складає 14,7 од., у відносно віддалених – 18,8, периферійних – 35,75 од.

Наближеність або віддаленість ОТГ до обласного центру є не єдиним просторовим параметром, що визначає її соціально-економічний стан. Слід враховувати також розташування громади відносно до районного центру. На Житомирщині за цим параметром майже 48% ОТГ віднесено до наближених; 37% – до відносно віддалених; 14,6% – до периферійних. Зрозуміло, що у більш вигідному становищі перебувають громади, наближені до міст за обома рівнями диференціації Натомість ОТГ, що відносяться до периферійних за обома типами, перебувають у гіршій ситуації (табл.).

 

Таблиця – Розподіл ОТГ Житомирської області за типами громад на обласному та районному рівнях*

 

 

 

Тип громади за віддаленістю до обласного центру

 

Тип громад

Наближені

Відносно віддалені

Периферійні

Тип громади за віддаленістю до районного центру

Наближені

 

 

(Н-Н)**

Високівська сільська

Глибочицька сільська

Гришковецька селищна

Коростишівська міська

Мартинівська сільська

Оліївська сільська

Пулинська селищна

Станищівська сільська

Тетерівська сільська

(В-Н)**

Баранівська міська

Брониківська сільська

Брусилівська селищна

Квітнева сільська

Любарська селищна

Попільнянська селищна

Радомишльська міська

Романівська селищна

Хорошівська селищна

(П-Н)**

Ємільчинська селищна

Луганська селищна

Народницька селищна

Овруцька міська

Олевська міська

Відносно віддалені

 

 

(Н-В)**

Вільська сільська

Курненська сільська

Словечанська сільська

Червоненська селищна

(В-В)**

Андрушківська сільська

Вишевицька сільська

Горщиківська сільська

Дубрівська сільська

Іршанська селищна

Краснопільська сільська

Миропільська селищна

Новоборівська селищна

Потіївська сільська

Райгородська сільська

Соколівська сільська

Ушомирська сільська

Чижівська сільська

(П-В)**

Корнинська селищна

Периферійні

 

 

(Н-П)**

Піщівська сільська

Семенівська сільська

(В-П)**

Барашівська сільська

Довбиська селищна

Чоповицька селищна

(П-П)**

Білокоровецька сільська

Городницька селищна

*Джерело: розроблено авторами.

** Умовні позначення:

тип громади за наближеністю до обласного та районного центру відповідно:

Н-Н – наближений, наближений; В-Н – відносно віддалений, наближений;

П-Н – периферійний, наближений; Н-В – наближений, відносно віддалений;

В-В – відносно віддалений, відносно віддалений; П-В – периферійний, віддалений;

Н-П – наближений, периферійний; В-П – відносно віддалений, периферійний;

П-П – периферійний, периферійний

 

На Житомирщині найбільше громад належать до відносно віддалених (В-В) та наближених (Н-Н) за обома розподілами (13 та 9 од. відповідно), а також до типу В-Н (9 од.). При формуванні перспективних планів розвитку особливу увагу слід звернути на системність заходів з економічного та соціального розвитку віддалених громад (В-П: Барашівської сільської, Довбиської та Чоповицької селищної; П-В: Корнинської селищної; П-П: Білокоровецької сільської та Городницької селищної), оскільки вони максимально віддалені як від обласного, так і від районного центрів.

 

С.н.с. відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів,

д.е.н., с.н.с. М.В. Ільїна,

с.н.с. відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів,

к.е.н., с.н.с. Ю.Б. Шпильова