22 листопада 2018 року

21:28:18 22.11.2018 Назад

XII ПЛЕНУМ ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ ЕКОНОМІСТІВ УКРАЇНИ НА ТЕМУ «НОВА СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ: ШЛЯХ ДО МАЙБУТНЬОГО»

22 листопада 2018 року учений секретар ДУ ІЕПСР НАН України, к.е.н., с.н.с. А.О. Коваленко взяв участь у роботі XII Пленуму Правління Спілки економістів України на тему «Нова стратегія регіонального розвитку України: шлях до майбутнього».

Метою роботи чергового Пленуму Правління Спілки економістів України було обговорення стану впровадження реформ щодо територіальної організації влади в Україні, завдань і спроможності територіальних громад стосовно забезпечення соціально-економічного просторового розвитку та підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів в умовах глобалізації і євроінтеграційних перспектив України, шляхів і механізмів подолання існуючих перешкод у формуванні нової системи регіонального управління та розробка пропозицій щодо вдосконалення політики децентралізації влади і діяльності територіальних громад як запоруки досягнення сталих темпів прискореного і збалансованого розвитку територій та забезпечення належного рівня якості життя населення.

Жвавий інтерес і обговорення учасників Пленуму викликали доповіді чл.-кор. НАН України В.К.Симоненка та академіка НААН України М.Ф. Кропивка.

Пленумом вироблено рекомендації, які буде надіслано органам державної влади та місцевого самоврядування.