27 листопада 2018 року

20:51:40 27.11.2018 Назад

МІЖНАРОДНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ» (20 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ, М. ЛЬВІВ)

20 листопада 2018 року в рамках Міжнародного конгресу «Науковий потенціал Західного регіону України у контексті міжнародного співробітництва: сучасний стан і перспективи розвитку», присвяченого 100-річчю створення Національної академії наук України, в ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України» відбувся Міжнародний круглий стіл «Проблеми та перспективи сталого розвитку регіонів України в контексті євроінтеграційних процесів».

Мета заходу – представлення та обговорення результатів досліджень, здійснених науковцями академічних установ Києва, Львова та Ужгорода в рамках виконання Цільової програми Відділення економіки НАН України «Траєкторія сталого розвитку України до 2030 року».

У роботі круглого столу під головуванням директора цього інституту д.е.н., проф. В.С.Кравціва взяли участь чотири науковці Інституту розвитку села та землеробства Польської академії наук (м. Варшава), а також представники наукової спільноти України. З основною доповіддю на тему «Публічно-приватні форми забезпечення сталого просторового розвитку України»  виступив провідний науковий співробітник відділу комплексної оцінки та управління природними ресурсами Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», к.е.н., с.н.с. Д.В.Клиновий, який наголосив на необхідності якнайширшого впровадження в діяльність органів управління економікою сучасних європейських інструментів публічно-приватного партнерства, із застосуванням котрих в умовах організаційної та фінансової неспроможності публічного сектору здійснювати ефективне природокористування можливо забезпечити як інвестиційну складову, так і ефективне управління природними активами територій, що, у свою чергу, сприятиме сталому просторовому розвитку соціально-економічних систем. 

Детально про захід можна ознайомитися за посиланням: http://ird.gov.ua/ird02/n3247