6 грудня 2018 року

01:00:54 07.12.2018 Назад

ВСЕУКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЗБАЛАНСОВАНІ МІСТА: ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ ЗЕЛЕНОГО ПЛАНУВАННЯ,  ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ»

4 грудня 2018 року в м. Київ відбулася Всеукраїнська конференція «Збалансовані міста: впровадження ідей зеленого планування,  проектування та будівництва в Україні», у якій взяли участь завідувач відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку ДУ ІЕПСР НАН України кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Колмакова Валентина Миколаївна й провідний науковий співробітник відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Патока Ірина Вікторівна.

Організатор конференції ─ Всеукраїнська екологічна ліга. Захід проводився за сприяння Центру екологічної освіти та інформації, Інституту географії НАН України, ВГО «Розвиток та Довкілля», Ірпінської міської ради, ТОВ «Будеволюція», Міжрегіонального центру наукових досліджень та експертиз.

До роботи конференції були залучені представники органів державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, профільних наукових установ, бізнес-структур,громадських, природоохоронних та інших зацікавлених організацій.

Під час пленарної сесії виступили: Т.В. Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги; Л.Г. Руденко, доктор географічних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту географії НАН України; О.Л. Дронова, кандидат географічних наук, доцент кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Г.Б. Марушевський, кандидат філософських наук, консультант з питань охорони довкілля проекту «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС).

К.е.н. Патока Ірина Вікторівна презентувала на пленарному засіданні доповідь «Застосування екосистемного підходу до збереження потенціалу міських зелених зон», підготовлену спільно із зав.відділом к.е.н. Колмаковою Валентиною Миколаївною.

Більш детально про Всеукраїнську конференцію«Збалансовані міста: впровадження ідей зеленого планування, проектування та будівництва в Україні»можна ознайомитися на сайті Всеукраїнської екологічної ліги за посиланням