5 березня 2019

21:53:03 05.03.2019 Назад

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ПІДПРИЄМЦІВ З ПИТАНЬ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ПРИ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ УКРАЇНИ ТА КОМІТЕТУЗ ПИТАНЬ ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА ЗАХИСТУ ОЗОНОВОГО ШАРУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНПРИРОДИ УКРАЇНИ

26 лютого 2019 р. на спільному засіданні Комітету підприємців з питань природокористування та охорони довкілля при ТПП України та Комітету з питань зміни клімату та захисту озонового шару Громадської ради при Мінприроди України обговорено рішення 24-ї Конференції РКЗК ООН і 14-ї зустрічі сторін Кіотського протоколу.

Йшлося перш за все про реалізацію основних положень Кіотського протоколу щодо рекомендацій Паризької кліматичної угоди стосовно ринкових і неринкових механізмів внеску у пом’якшення викидів парникових газів,  підтримки сталого розвитку і впровадження системи торгівлі квотами.

З економічного погляду, система торгівлі квотами на викиди – найбільш ефективний механізм скорочення викидів парникових газів. Проте практичне застосування цього інструменту є досить складним і потребує ретельної підготовки. Представники підприємств, присутні на засіданні, висловили свою підтримку зазначеного механізму.

«Успішне формування українського вуглецевого ринку може принести істотні вигоди як для реалізації поставлених завдань у боротьбі з кліматичними змінами, так і для модернізації промисловості», – зазначив віце-президент Торгово-промислової палати України Ростислав Коробка.

Другим аспектом обговорення став проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря», що базується на імплементації стандарту і моделі ЄС та є виконанням Угоди про асоціацію Україна–ЄС.

Наразі проект постанови надіслано на погодження іншим центральним органам виконавчої влади.

У заході брали участь більше ніж 60 представників різних відомств, установ та організацій, зокрема: Міністерства екології та природних ресурсів України, “Нафтогаз України”, Донецької обласної державної адміністрації, Державної установи «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» та багатьох інших.

Засідання відвідала старший науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу к.е.н., с.н.с. О.М. Сухіна. Вона взяла участь у дискусіях і надала конструктивні пропозиції до Резолюції спільного засідання Комітету підприємців з питань природокористування та охорони довкілля.

Детальніше на сайті Торгово-промислової палати України:

https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/ukrayinskii-biznes-pidtrimuie-rinkovi-mekhanizmi-kontroliu-vikidiv-parnikovikh-gaziv