16 березня 2019 року

09:40:05 16.03.2019 Назад

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ

 

Публічно-приватне партнерство як інноваційна форма управління сільськими територіями спрямоване на їх розвиток та забезпечення економічної спроможності. Орієнтація механізму на співпрацю територіальних громад актуалізує його з огляду на швидкий перебіг реформи децентралізації влади в Україні та переважання сільських територій у складі держави. Кінцевою метою публічно-приватного партнерства є всебічний соціальний та економічний розвиток території, а умовою – неухильне й першочергове дотримання інтересів громади.

Ці та інші актуальні питання розглянуто у статті старших наукових співробітників відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів Державної установи “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України” д.е.н., с.н.с. М.В. Ільїної та к.е.н., с.н.с. Ю.Б. Шпильової “Реалізація механізму публічно-приватного партнерства на сільських територіях” для інформаційного ресурсу “Економіст”.

Гіперпосилання: http://ua-ekonomist.com/18120-realzacya-mehanzmu-publchno-privatnogo-partnerstva-na-slskih-teritoryah.html.