26 березня 2019 року

21:35:54 26.03.2019 Назад

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ВОДА ДЛЯ ВСІХ», ПРИСВЯЧЕНА ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

21 березня 2019 року у м. Києві відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Вода для всіх», присвячена Всесвітньому дню водних ресурсів (World Water Day), організаторами якої виступили Інститут водних проблем і меліорації НААН спільно із Глобальним водним партнерством, Республіканським унітарним підприємством Республіки Білорусь «Центральний науково-дослідний інститут комплексного використання водних ресурсів», Державною установою «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» та ін.

У роботі заходу взяли участь представники Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства аграрної політики та продовольства, Продовольчої і сільськогосподарської організації (ФАО) в Україні, Національної академії аграрних наук України, ПрАТ «АК «Київводоканал», комунального підприємства «Плесо», ТОВ ЕСКО «Екологічні системи», газети «Агропрофі», науково-дослідних установ НААН та відомств, неурядових організацій, закладів вищої освіти України і Білорусі (всього понад 300 учасників з 62 організацій).

У рамках конференції було проведено два пленарних та два секційних засідання: «ВОДНА БЕЗПЕКА, ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА АДАПТАЦІЯ ДО НОВИХ ВИКЛИКІВ» та «ОХОРОНА ТА УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ І ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ», на яких було заслухано 71 доповідь.

За результатами конференції опублікований збірник, що містить 138 наукових тез доповідей, з яких 15 належать іноземним авторам із Республіки Білорусь, Польщі, Республіки Молдова, Республіки Вірменії, та Нігерії.

Мета цьогорічного заходу – актуалізувати і привернути увагу спільноти до проблем стану водних об’єктів та нестачі питної води, необхідності збереження та раціонального використання водних ресурсів. Всесвітній день води зосереджує увагу на важливості загального доступу до чистої води та питаннях збалансованого управління водними ресурсами.

З доповідями на конференції виступили: на пленарному засіданні – директор Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», акад. НААН України М.А. Хвесик, на секційних засіданнях: завідувач відділу економічних проблем водокористування д.е.н, с.н.с. Л.В. Левковська та співробітники цього відділу к.е.н, с.н.с В.М. Мандзик, к.е.н, с.н.с Рижова К.І., пров. екон. О.М. Митрофанова.