2 квітня 2019

22:59:33 02.04.2019 Назад

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дослідження форм державно-приватного партнерства (ДПП) в Україні стосовно земельних ресурсів показало, що концесія, кооперація, договір оренди, спільна діяльність та управління нерухомим майном уже використовуються в господарській діяльності, проте мають слабке законодавче забезпечення саме у сфері землекористування. Зокрема, договори обслуговування не придатні для застосування щодо земельних ресурсів, оскільки самі по собі несуть функцію сервісу.

Проведений аналіз виявив, що правовий режим землі як основного національного багатства та об’єкта особливої охорони держави не закріплений у законодавстві в частині ДПП. У ньому міститься лише низка бланкетних (відсильних) положень про інші акти законодавства та декілька окремих норм визначення порядку надання земельних ділянок для потреб такого партнерства. Розкрита практична різниця використання форм ДПП та законодавчого забезпечення у сфері використання земельних ресурсів.

Про ці та інші актуальні питання йдеться в аналітичному огляді авторів відділу проблем економіки земельних і лісових ресурсів Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» провідного наукового співробітника, к.е.н., с.н.с. Шашули Людмили та провідного економіста Денисенко Ірини для Українсько-американського університету «Конкордія».

Посилання на статтю:

http://www.concordia.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/Derzhavno-privatne-partnerstvo-dlya-sferi-zemlekoristuvannya.pdf

Рубрика “Механізми державно-приватного партнерства”

http://www.concordia.edu.ua/uk/about/open-university/mehanizmi-derzhavno-privatnogo-partnerstva/